ДЕКАН — ЕТИМОЛОГІЯ

де́ка́н «керівник факультету у вузі; [чин католицького священика] Ж»

запозичення з середньолатинської мови;
слат. decānus «десятник, старший над десятьма (монахами, солдатами та ін.)», лат. decanus «десятник (у римському війську)» утворене від decem «десять», спорідненого з псл. desętь, укр. де́сять;
р. болг. м. дека́н «керівник факультету», бр. дэка́н, п. dziekan «керівник факультету; чин католицького священика», ч. děkan, слц. dekan, схв. дèкāн, слн. dekàn «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

декана́т
декана́тик «квота для декана»
декані́вна «дочка декана»
декано́ва «дружина декана»
дека́нство
дзіеканъ «чин католицького священика» (XVIII ст.)
Етимологічні відповідники

Слово Мова
дэка́н білоруська
дека́н «керівник факультету» болгарська
decanus «десятник (у римському війську)» латинська
дека́н «керівник факультету» македонська
dziekan «керівник факультету; чин католицького священика» польська
desętь праслов’янська
дека́н «керівник факультету» російська
дèкāн сербохорватська
decānus «десятник, старший над десятьма (монахами, солдатами та ін.)» середньолатинська
dekan словацька
dekàn «тс.» словенська
де́сять українська
děkan чеська
decem «десять» ?


дика́н «інструмент для молотіння»

запозичено з грецької мови (можливо, через посередництво болгарської);
гр. τυκάνη «молотарка» утворено від τύκος «кирка, сокира», що походить з іє. *tuk-, звідки і стсл. тъкнѫти, укр. ти́кати;
початкове д пояснюється міжслівною фонетикою на грецькому ґрунті;
болг. дика́н «дерев’яне знаряддя для молотіння (з гострими камінцями внизу)», дика́нь, дика́ня «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

дека́н «терка для тертя соломи на полову»
дека́нка «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
дика́н «дерев’яне знаряддя для молотіння (з гострими камінцями внизу)» болгарська
τυκάνη «молотарка» грецька
*tuk- індоєвропейська
тъкнѫти старослов’янська
ти́кати українська
дика́нь українська
дика́ня «тс.» українська
τύκος «кирка, сокира» ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.