ДАКУС — ЕТИМОЛОГІЯ

да́кус «трохи»

складне слово, утворене з частки [да-] «де-» і прислівника [кус] «трохи»;
оскільки частка [да-] до іменників не приєднується, спосіб виникнення слова не ясний;
можливо, в основі лежить контамінація [да́що] «дещо, скільки-небудь» і [кус] «трохи»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

дакусчик «трошечки»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
да- «де-» ?
кус «трохи» ?
да- ?
да́що «дещо, скільки-небудь» ?
кус «трохи» ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.