ГУП — ЕТИМОЛОГІЯ

гуп (вигук для передачі глухого звуку від падіння, удару)

звуконаслідувальнозображальний вигук, очевидно, повʼязаний з гоп;
малоймовірна думка (Bruckner 172) про можливість німецького впливу;
п. hup (вигук при плиганні), ч. слц. hup «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

гугу́п «тс.» (підсилювальна форма)
гуп «гупання»
гу́пати «тупати; глухо стукати»
гупоні́ти «глухо звучати»
гупоті́ти «швидко тупати; швидко глухо стукати»
гупо́тня́ва «тупіт, стукотнява»
гу́пчити «лупцювати кулаками по спині»
гупша́нити «бити, лупцювати»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
hup (вигук при плиганні) польська
hup «тс.» словацька
hup «тс.» чеська
гоп ?

гу́палка «іграшкова дудка з бузини для стріляння»

очевидно, результат видозміни форми пу́калка «тс.» під впливом звуконаслідувальної основи гуп;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
пу́калка «тс.» ?
гуп ?

гу́пцем «юрбою, купою»

через польську і чеську мови запозичено з німецької;
свн. hūfe «штабель, стіс; група людей (особливо, озброєних)», звідки нвн. Haufen «купа, брила; натовп, зграя», споріднене з двн. hūfo, снн. hūpe, дангл. hēap «тс.», лит. kaũpas «купа», псл. kupa, укр. ку́па;
неправильне повʼязання (Яворницький 169) з вигуком гуп;
п. hufiec «військовий загін; юрба, купа (людей)», huf «тс.», ч. houfec «купка (людей), невеликий натовп», ст. húf «загін; юрба», слц. húfec «невеликий натовп»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

гуфецъ (XVIII ст.-- гуфци)
гуфъ «громада, купа, відділ» (XVI ст.)
Етимологічні відповідники

Слово Мова
hēap «тс.» давньоанглійська
hūfo давньоверхньонімецька
kaũpas «купа» литовська
Haufen «купа, брила; натовп, зграя» нововерхньонімецька
hufiec «військовий загін; юрба, купа (людей)»«тс.» польська
huf «військовий загін; юрба, купа (людей)»«тс.» польська
kupa праслов’янська
hūfe «штабель, стіс; група людей (особливо, озброєних)» середньоверхньнімецька
hūpe середньонижньонімецька
húfec «невеликий натовп» словацька
ку́па українська
houfec «купка (людей), невеликий натовп» чеська
гуп ?
húf «загін; юрба» ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України