ГУЗИР — ЕТИМОЛОГІЯ

у́зирь «нижня частина снопа, стовбура дерева; основа, низ»

очевидно, результат фонетичної видозміни слова гузи́р «нижня частина снопа» внаслідок сприйняття початкового г- як протетичного (пор. бр. [вузы́р] ‹ гузы́р «тс.»);
Фонетичні та словотвірні варіанти

узери́нє «труха, витрясена зі снопів під час молотьби»
узеровинє «частина снопа від перевесла до нижнього кінця»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
вузы́р білоруська
гузы́р білоруська
гузи́р «нижня частина снопа» українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.