ГРОЗИТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

гроза́ «дощ із громом і блискавкою; [погроза; громадина]»

псл. groza «жах»;
споріднене з лит. gražót і «погрожувати», лтс. «grezuôt «тс.»;
менш переконливі зіставлення з лит. grasà «погроза», grasùs «прикрий; холодний», gresti «погрожувати, відстрашувати, викликати огиду» (Sławski І 353; Потебня РФВ 3, 91; Berп. І 354–355; Brückner 159), з гр. γοργός «страшний» (Boisacq 154; Pokorny 353; ЭССЯ 7, 141 – 142), з лит. grumsti «погрожувати», псл. grъměti, gromъ (Pedersen KZ 40, 179);
р. гроза́, бр. гроза́ «щось грізне, те, що наводить страх», др. гроза, п. groza «жах; гроза; суворість», ч. hrůza «жах», слц. hrôza «тс.», вл. hroza, нл. grozyś, grozba, полаб. grüznă «гидка, бридка», болг. [гроза́] «жах», м. гроза, схв. грòза, гро́за, слн. gróza «тс.», стсл. гроза;
Фонетичні та словотвірні варіанти

грізьба́ «погроза»
грози́ти (ся)
грозови́й
гро́зьба́ «тс.»
грозяни́й
загро́жувати
загро́за
загро́зливий
згрі́зна «грізно»
згрізну́тися «пригрозити»
огро́за «загроза»
погро́жувати
погро́жуватися «погрожувати»
погро́за
погро́зливий
пригро́жувати
пригро́за
Етимологічні відповідники

Слово Мова
гроза́ «щось грізне, те, що наводить страх» білоруська
гроза́ «жах» болгарська
hroza верхньолужицька
γοργός «страшний» грецька
гроза давньоруська
gražót і «погрожувати» литовська
grasà «погроза» литовська
grumsti «погрожувати» литовська
гроза македонська
grozyś нижньолужицька
grozba нижньолужицька
grüznă «гидка, бридка» полабська
groza «жах; гроза; суворість» польська
groza «жах» праслов’янська
grъměti праслов’янська
гроза́ російська
грòза сербохорватська
hrôza «тс.» словацька
gróza «тс.» словенська
гроза старослов’янська
гро́за українська
hrůza «жах» чеська
grasùs «прикрий; холодний» ?
gresti «погрожувати, відстрашувати, викликати огиду» ?
gromъ ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.