ГОЛУБИЦЯ — ЕТИМОЛОГІЯ

го́луб

менш імовірні припущення про запозичення з латинської мови (Семереньи ВЯ 1967/4, 20 – 21; Schrader Reallexikon II 514; Соболевский РФВ 71, 441) або з якоїсь доіндоєвропейської мови (Machek LP З, 103 – 104), про звʼязок з псл. *galъ «темний», укр. га́лка (Brückner 293), про наявність у слові префікса go- при корені *lǫb- (Rudnicki SO 3 – 4, 289 – 290), про походження псл. golǫbь від прикметника golǫbъ «голубий», а не навпаки (Moszyński LP 35, 189);
дехто вважає спорідненим з лат. columbus «голуб», припускаючи давній паралелізм k : g (Machek ESJČ 175; Otrębski Idg. Forsch. 156);
псл. *golǫbь;
дальша етимологія остаточно не встановлена;
очевидно, розширення на -b- основи на -n-, яке перейшло потім до -і- основ (Meillet – Vaillant RÉS 13, 101 – 102);
виводиться від іє. *ghel- (укр. жо́втий) і зіставляється з лит. guĨbė «лебідь», прус. gulbis «тс.», оскільки індоєвропейські назви голуба ґрунтуються часто на назвах кольорів (Bern. I 322; Meillet Études 271);
можлива зміна значення «жовтий» на «голубий» пояснюється при цьому паралеллю лат. flāvus «блідожовтий» : двн. blāo «голубий»;
висувається також цікаве порівняння з лит. gelumbe «(синє?) сукно» (Walde – Hofm. І 249; Specht 123; Petersson BSl. Wortst. 5);
р. го́лубь, бр. го́луб, др. голубь, п. gołąb, ч. слц. holub, вл. hołub, нл. gołhib, gołb, болг. гъ́лъб, м. гулаб, голаб, схв. гȍлуб, слн. golób, стсл. голѫбь;
Фонетичні та словотвірні варіанти

голубʼя́
голубʼя́р
голубʼя́тина
голубʼя́тник
голубʼя́тня
голубʼя́чий
голуба́р
голуба́ся «голубка» (перен.)
голубеня́
голуби́на «голуб, голубка»
голуби́ний
голу́бити
голуби́ця
голубівни́цтво
голубі́й «любитель голубів»
голу́бка
голубли́вий
голубни́к
голубня́ти «голубити»
голубці́ «візерунок на писанці»
голу́бця «голубиця»
голу́бчик
Етимологічні відповідники

Слово Мова
го́луб білоруська
гъ́лъб болгарська
hołub верхньолужицька
blāo «голубий» давньоверхньонімецька
голубь давньоруська
*ghel- (укр. жо́втий) індоєвропейська
columbus «голуб» латинська
flāvus «блідожовтий» латинська
guĨbė «лебідь» литовська
gelumbe «(синє?) сукно» литовська
гулаб македонська
gołhib нижньолужицька
gołb нижньолужицька
gołąb польська
*galъ «темний» праслов’янська
golǫbь від прикметника golǫbъ «голубий» праслов’янська
*golǫbь праслов’янська
gulbis «тс.» прусська
го́лубь російська
гȍлуб сербохорватська
holub словацька
golób словенська
голѫбь старослов’янська
га́лка українська
голаб українська
holub чеська
go- ?
-b- ?
-і- ?
значення «жовтий» ?
на «голубий» ?

голубень «лохина, Vaccinium uliginosum L.» (бот.)

похідні утворення від голуби́й;
назви зумовлені кольором плодів (голубувато-синіх) і листя (сизо-зеленого знизу);
менш вірогідне повʼязання з вихідним первісним *holovobol, що передбачає занадто складне перетворення (Machek Jm. rostl. 179);
р. голуби́ка «лохина»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

голубе́ць «тс.; ягода лохини»
голуби́ка
голубиця «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
голуби́ка «лохина» російська
голуби́й ?
*holovobol ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України