ГОВТАТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

го́втати «уговтувати, уговкувати»

очевидно, результат видозміни дієслова го́вкати, уго́вкувати «тс.», похідного від вигука гов «стій, годі, досить»;
переходові суфіксального -к- в т, який міг статися під впливом асиміляції до дальшого т(и), очевидно, сприяв певний відрив слова в свідомості мовців від вигуку гов;
Фонетичні та словотвірні варіанти

обго́втати «зробити покірним»
обго́втатися «освоїтися»
ого́втати «зробити покірним; приборкати»
ого́втатися «освоїтися»
уго́втати
Етимологічні відповідники

Слово Мова
го́вкати ?
уго́вкувати «тс.» ?
гов «стій, годі, досить» ?
-к- ?
гов ?

заго́втаний «дуже притуплений» (з-а соки́ра)] Ж

очевидно, пов’язане з [го́втати] «уговтувати, уговкувати»;
характер семантичного зв’язку неясний;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
го́втати «уговтувати, уговкувати» ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.