ГАЛО — ЕТИМОЛОГІЯ

га́ло «пристрій для вигинання обіддя, полозів»

результат спрощення форми *бгало, похідної від бга́ти «гнути»;
р. [га́ло] «тс.»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
га́ло «тс.» російська
бгало ?
бга́ти «гнути» ?

гал «невелика поляна в лісі, галявинка»

псл. *galъ, пов’язане чергуванням голосних з основою прикметника golъ «голий»;
р. прога́лина, прога́л, бр. га́ла «голий простір», п. hala «гірське пасовисько» (з укр. або з слц. hol’a);
Фонетичні та словотвірні варіанти

гайний «вільний; пустий»
гални́й «відкритий»
га́ло «тс.; лісове озеро; місце на озері, не заросле водоростями»
га́льва «огріх, недосів»
гальо́вина «тс.»
галювати «порожнювати»
га́ля «полонина»
га́ля́ва
галя́вина
галя́вка «галява»
прога́лина
прога́льовина «тс.»
прога́люватина «прогалина серед хлібів»
прога́люватися «місцями відкриватися з-за хмар» (про небо)
прога́лявина «галявина»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
га́ла «голий простір» білоруська
hala «гірське пасовисько»укр. або з слц. hol’a) польська
*galъ праслов’янська
прога́лина російська
прога́л українська
golъ «голий» ?

гал «невелика куля»

пов’язання з ґу́ля, псл. gulja (Ondruš Sl. Wortst. 131), як і виведення від гіпотетичного псл. galiti «кидати» (Machek ESJČ 158), недостатньо обґрунтоване;
допускається й можливість власне праслов’янського походження, зокрема зв’язку з го́лий (пор. р. голы́ш «круглий камінець») і з [гал1] «галявинка», га́лька «круглі камінці» (Москаленко УІЛ 47; Фасмер І 388; Sławski І 253);
свн. galle «пухлина на нозі коня», двн. gealla «тс.», з якими, можливо, пов’язане це слово, походять від лат. galla «наріст», спорідненого з дінд. gúlma- «пухлина», алб. gogëlë «куля; гал (на рослині)», свн. kolle (kol) «голова» (Richhardt 52; Brückner 133; Bern. I 292; Kluge–Mitzka 229; Walde–Hofm. I 580);
вважається запозиченням з германських мов;
р. діал. бр. га́лка «кулька», п. gałka «тс.», ч. hálka «хворобливий наріст на рослинах», слн. [gȃlka] «чорнильний горішок»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

га́ка «тс.»
га́ли «нарости на рослині, викликані паразитами; [литки]»
ґа́ли «литки»
гали́ти «прасувати галом»
га́лка (1637)
га́ло «куля; скляна куля для прасування»
галу́н «вареник із грушею»
га́лух «кілька галушок, що зліпилися докупи»
галу́ха «велика галушка»
галу́шка
галу́шник «любитель галушок»
галущи́ця «галушки»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
gogëlë «куля; гал (на рослині)» албанська
га́лка «кулька» білоруська
gealla «тс.» давньоверхньонімецька
gúlma- «пухлина» давньоіндійська
galla «наріст» латинська
gałka «тс.» польська
gulja праслов’янська
galiti «кидати» праслов’янська
га́лка «кулька» російська
galle «пухлина на нозі коня» середньоверхньнімецька
kolle «голова» (kol)(Richhardt 52; Brückner 133; Bern. I 292; Kluge--Mitzka 229; Walde--Hofm. I 580) середньоверхньнімецька
gȃlka «чорнильний горішок» словенська
hálka «хворобливий наріст на рослинах» чеська
ґу́ля ?
го́лий (пор. р. голы́ш «круглий камінець») ?
га́лька «круглі камінці» ?
гал «галявинка» (пор. р. голы́ш «круглий камінець») ?
га́лка «кулька» ?

гал «сума»

очевидно, утворене шляхом зворотного словотвору від іменника зага́л чи від прислівника загало́м;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
зага́л ?
загало́м ?

гал (вигук, що імітує собаче гавкання)

звуконаслідувальне утворення, паралельне до гав (див.);
Етимологічні відповідники

Слово Мова
гав ?

гала́ (вигук, яким відганяють гусей, качок, голубів; яструба або вепра О)

очевидно, результат видозміни давнішого галя́, придихового варіанта вигуку аля́, яким відганяють свиней, під впливом вигуку ги́ла-ги́ля, вживаного до гусей;
Фонетичні та словотвірні варіанти

гала́й «тс.»
гала́кати «відганяти яструба або вепра»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
галя́ ?
аля́ ?
ги́ла-ги́ля ?

гала́й «запальна людина, крикун; зірвиголова»

частина утворень може бути пов’язана з вигуком гала́ (гала́й), яким відганяють птахів;
очевидно, похідні утворення від звуконаслідувального вигуку гала́ (галу́) на позначення безладного галасування;
Фонетичні та словотвірні варіанти

гала́йкати
гала́йко «тс.»
галайкота́ти
галайкоті́ти
галайкува́тий «крикливий»
галаюва́тий «шумний, буйний»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
гала́ (гала́й) ?
гала́ (галу́) ?

галайда́ «бродяга, безпритульний»

очевидно, складне слово, утворене з прислівника гала́ «до кінця, далеко» (у виразі піти гала світа «піти світ за очі») і східнослов’янської форми дієприкметника ида «ідучий»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
гала́ «до кінця, далеко» (у виразі піти гала світа «піти світ за очі») ?
ида «ідучий» ?

ґалама́ґа «грудка, грудомаха (глини, глею)»

очевидно, афективне утворення від [гал] [ґал] «кулька», п. gała «тс.», паралельне до грудома́ха (від гру́да);
Фонетичні та словотвірні варіанти

ґаляма́ґа «ґуля, головешка, мерзла грудка»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
gała «тс.» польська
гал «кулька» українська
грудома́ха (від гру́да) українська
ґал українська
гру́да українська

гала́світа «світ за очі»

результат злиття прислівникової форми [гала́], очевидно, утвореної за зразком псл. *kroma, *proča,*prama,*pręma,*protiva, *paka, *osoba, *mala, *mъnoga i под. від псл. *galъ «кінець», спорідненого з лит. gãlas, лтс. gals «тс.», прус. gallan «смерть», а також лит. gélt «колоти», лтс. dzelt «тс.», псл. žalь, укр. жаль, з формою род. в. іменника світ;
Фонетичні та словотвірні варіанти

гала́йсвіта «тс.»
галасві́та
Етимологічні відповідники

Слово Мова
gals «тс.» латиська
dzelt «тс.» латиська
gãlas литовська
gélt «колоти» литовська
*kroma праслов’янська
*galъ «кінець» праслов’янська
žalь праслов’янська
gallan «смерть» прусська
жаль українська
гала́ ?
*proča ?
*prama ?
*pręma ?
*protiva ?
*paka ?
*osoba ?
*mala ?
*mъnoga ?
від ?
іменника ?
іменника ?

га́лка «кавка, Corvus monedula L.» (орн.)

менш обґрунтоване зведення до звуконаслідувальної основи gal- з тлумаченням схв. гао як зворотного утворення від galъka, паралельного до ворони́й від воро́на і под. (Булаховский ИАН ОЛЯ 7, 102);
очевидно, похідне від псл. galъ «чорний», що вбачається в схв. гао (жін. р. гала) «чорний, брудний»;
р. га́лка, [га́лица], бр. га́лка, болг. м. [гал, га́лица] «тс.», схв. гȃлица «альпійська галка, Pyrrhocorax graculus L.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

га́вкаЖ
галеня́
га́лиця «тс.»
галич (зб.)
га́личчя
галча́
га́лчачий
галченя́
галь «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
га́лка білоруська
гал болгарська
гал македонська
galъ «чорний» праслов’янська
га́лка російська
гао сербохорватська
гао «чорний, брудний» (жін. р. гала) сербохорватська
га́лица українська
га́лица «тс.»«альпійська галка, Pyrrhocorax graculus L.» українська
gal- ?
ворони́й ?
воро́на ?

ґаля́с «чорнильний горішок» (бот.)

через польське посередництво запозичене з латинської мови, звідки походять і р. [галя], укр. гал, ч. ст. gales «тс.»;
лат. galla «тс.» пов’язане з glēba «грудка, клубок», globus «куля» і споріднене з алб. gogëlë «гуля, гал», дінд. gúlma«опух», гр. γαγγλίον «тс.»;
бр. [гала́с], п. gałas «чорнильний горішок»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

га́ляс «тс.»
ґалясі́вка «тс.; (ент.) горіхотворка, родина Cynipidae»
галясъ (XVII ст.)
Етимологічні відповідники

Слово Мова
gogëlë «гуля, гал» албанська
гала́с білоруська
γαγγλίον «тс.» грецька
gúlma «опух» давньоіндійська
galla «тс.» латинська
glēba «грудка, клубок» латинська
globus «куля» латинська
gałas «чорнильний горішок» польська
галя російська
гал українська
gales «тс.» чеська

пупник «омег водяний, Oenanthe aquatica Lam.» (бот.)

пов’язане з пуп, пу́п’янок;
назва зумовлена, очевидно, тим, що стебло омега водяного має внизу над коренем помітне потовщення;
пор. назву [галуха] «омег водяний» Маk, пов’язану з [гал] «невелика куля»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
пуп українська
пу́п'янок українська
галуха «омег водяний» українська
гал «невелика куля» українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України