ВІДТАК — ЕТИМОЛОГІЯ

так

псл. tako «так», takъ «такий», утворені за допомогою суфікса -ko від займенникової основи ta- (з *tō-, подовження to-, пор. togo, tomu, tomь), пов’язаної з вказівним займенником tъ «той»;
пор. лит. tóks «такий», [tókias] «тс.», а також (з іншим суфіксом) tālis «тс.»;
р. бр. так, др. тако, такъ, п. ч. слц. вл. tak, нл. tak, tako, полаб. tok, болг. така́, м. така, схв. та̏ко, та̀ко, та̀ко̄, слн. takó, стсл. тако;
Фонетичні та словотвірні варіанти

відта́к
втакови́тися «влаштуватися, розміститися, заспокоїтися»
зтак «так»
неста́к «не стільки, не так то»
перета́к
підта́качка «людина, що підтакує»
підта́кувати
потака́йло
потака́ти
потака́ч «який підтакує»
потако́вник «тс.»
пота́кувати «підтакувати»
пота́чка
притакну́ти «підтакнути, погодитися; присісти»
притакови́ти «дати притулок, розмістити»
притакови́тися «статися»
прита́кувати «підтакувати Г; присідати ВеЗн»
стак «тс.»
та́кати
та́кач «який підтверджує, свідчить, підтакує»
такеле́нний
таке́лецький «такенний»
таке́нний
та́кеньки
та́кечки
такє́ «таки»
таки́
та́ки́й
такі́вський
та́кість «властивість такого»
такічко «такечки»
та́ко «так»
тако́в «такий»
тако́ви́й «такий Г, Шейк, такі́сінький, такі́січний, [такі́ський] «таківський Нед; такісінький»
та́ко́й «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
так білоруська
така́ болгарська
tak верхньолужицька
тако давньоруська
такъ давньоруська
tóks «такий» литовська
tókias «тс.» литовська
tālis «тс.» литовська
така македонська
tak нижньолужицька
tako нижньолужицька
tok полабська
tak польська
tako «так» праслов’янська
takъ «такий» праслов’янська
-ko (з *tō-, подовження to-, пор. togo, tomu, tomь) праслов’янська
«той» праслов’янська
togo праслов’янська
tomu праслов’янська
tomь праслов’янська
ta- праслов’янська
*tō- праслов’янська
так російська
та̏ко сербохорватська
та̀ко сербохорватська
та̀ко̄ сербохорватська
tak словацька
takó словенська
тако старослов’янська
tak чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.