ВЩЕРТЬ — ЕТИМОЛОГІЯ

уще́рть «до самого верху, по вінця»

утворення з давнішого *vьzčьr̥tь, що є префіксальним похідним від псл. *čta «черта»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

вщерть
упри́черть
упри́щерть «тс.»
уще́рити «зрівняти з краями міри насипану в неї сипку речовину»
уще́рк
уще́рх «тс.»
ущи́рити «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
*vьzč<SUP>ь</SUP>r̥tь праслов’янська
*čta «черта» праслов’янська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України