ВРЕМ'Я — ЕТИМОЛОГІЯ

вре́м'я «час»

запозичення з старослов’янської мови;
стсл. врѣмѧ «час» є прямим відповідником до укр. [ве́ре́м’я] «погода» (див.);
р. вре́мя, бр. [вре́ме, уре́ме], др. врѣмя;
Фонетичні та словотвірні варіанти

времени́ти
временни́й «сприятливий, зручний»
вре́мя (XIV--XVII ст.)
врѣмя
уре́м՝я
уреме́ння «щастя, удача»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
вре́ме білоруська
врѣмя давньоруська
врѣмѧ «час» старослов’янська
ве́ре́м'я «погода» українська
уре́ме українська
вре́мя ?

ре́мне «час»

результат спрощення форми *времне (вре́м’я) «тс.»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
*времне «тс.» (вре́м’я) українська
вре́м'я українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України