ВОЇН — ЕТИМОЛОГІЯ

во́їн

запозичення з старослов’янської мови;
стсл. воинъ є похідним від вои, пов’язаного з воина, спорідненим з укр. воюва́ти;
р. болг. м. во́ин, бр. во́ін, ч. vojin (з рос.);
Фонетичні та словотвірні варіанти

во́їнство
Етимологічні відповідники

Слово Мова
во́ін білоруська
во́ин болгарська
во́ин македонська
во́ин російська
воюва́ти українська
vojinрос.) чеська
воинъ ?

оби́лє «достаток, багатство»

псл. obilъ ‹*obvilъ (пор. стсл. извилиѥ «багатство», възвить «прибуток»);
пов’язується з лит. výti «гнатися, переслідувати», дінд. vḗti «переслідує, прагне», vītáḥ «переслідуваний, якого прагнуть», vītíḥ «жертовна їжа», ав. vayeiti «полювати», лат. vīs «хочеш», vīs «сила», via «дорога», дісл. veiðr «полювання», укр. во́їн, війна́;
припускається також (Трубачев Езиков. изсл. Младенов 337–339) можливість походження слова від би́ти з розвитком значень «оббите, обмолочене» «багатство, численна кількість»;
пов’язується (Варбот 47–49) з псл. obьlъ (‹*obvьlъ) «круглий, великий», *vьlati (valiti) «рухатися у великій кількості»;
недостатньо обґрунтованим є припущення (Machek ESJČ 405) про зв’язок з гр. ὄλβιος «щасливий, багатий, квітучий», похідним від ὄλβος «достаток» і з лит. lãbas «добрий», лтс. прус. labs «тс.», лтс. labība «збіжжя», лит. lãbas «маєток»;
р. оби́льный, др. обилъ «багатий», обильныи «тс.», обилие «багатство; хліб у зерні», п. [obile] «збіжжя», [obiele, obili] (з ч.), ч. obilí, слц. obilie «тс.», obilný «хлібний», болг. оби́лен «багатий», м. обилен «тс.», схв. [о̀бил] «багатий, розкішний», о̀бӣлан, о̏бӣлан «тс.», о̀бӣље «велика кількість; багатство», слн. obílen «багатий, повний», obílje «достаток, багатство», стсл. обилъ «багатий», обилиѥ «багатство, достаток»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

оби́льний «багатий Ж; ясний, хороший (про день) ЛЧерк»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
vayeiti «полювати» авестійська
оби́лен «багатий» болгарська
ὄλβιος «щасливий, багатий, квітучий» грецька
vḗti «переслідує, прагне» давньоіндійська
veiðr «полювання» давньоісландська
обилъ «багатий» давньоруська
vīs «хочеш» латинська
labs «тс.» латиська
labība «збіжжя» латиська
výti «гнатися, переслідувати» литовська
lãbas «добрий» литовська
lãbas «маєток» литовська
обилен «тс.» македонська
obile «збіжжя» польська
obilъ ‹*obvilъ (пор. стсл. извилиѥ «багатство», възвить «прибуток») праслов’янська
obьlъ «круглий, великий» (‹*obvьlъ) праслов’янська
labs «тс.» прусська
оби́льный російська
о̀бил «багатий, розкішний» сербохорватська
obilie «тс.»«хлібний» словацька
obilný «тс.»«хлібний» словацька
obílen «багатий, повний»«достаток, багатство» словенська
obílje «багатий, повний»«достаток, багатство» словенська
обилъ «багатий» старослов’янська
во́їн українська
обильныи «тс.» українська
обилие «багатство; хліб у зерні» українська
obieleч.) українська
obiliч.) українська
лан українська
лан «тс.» українська
ље «велика кількість; багатство» українська
обилиѥ «багатство, достаток» українська
obilí чеська
vītáḥ «переслідуваний, якого прагнуть» ?
vītíḥ «жертовна їжа» ?
vīs «сила» ?
via «дорога» ?
війна́ ?
би́ти «оббите, обмолочене» ?
*vьlati «рухатися у великій кількості» (valiti) ?
ὄλβος «достаток» ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України