ВОЛОСТЬ — ЕТИМОЛОГІЯ

во́лость

псл. *volstь‹ *voldtǐ «влада, панування, підвладний край», утворене від основи *veld-/ *vold- «володіти»;
аналогічно утворені лтс. vàlsts «держава», лит. valsčius «волость»;
р. во́лость, бр. во́ласць, др. волость «влада, право, область, округа», п. włość «власність, маєток, спадок, аренда», ч. vlast «батьківщина, вітчизна», слц. vlasť «тс.», болг. м. власт «влада», схв. влȃст «тс.», слн. lást «власність», стсл. власть, «влада, право»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

волосне́
волосни́й
волоща́нин «той, хто живе у волості»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
во́ласць білоруська
власт «влада» болгарська
волость «влада, право, область, округа» давньоруська
vàlsts «держава» латиська
valsčius «волость» литовська
власт «влада» македонська
włość «власність, маєток, спадок, аренда» польська
*volstь‹ *voldtǐ «влада, панування, підвладний край» праслов’янська
во́лость російська
влȃст «тс.» сербохорватська
vlasť «тс.» словацька
lást «власність» словенська
власть «влада, право» старослов’янська
vlast «батьківщина, вітчизна» чеська
*vold- «володіти» ?

вла́сний

запозичення з польської мови;
п. własny, własność постали, можливо, під впливом ч. vlastní «власний» (букв. «той, що перебуває під владою (vlast), у володінні»), але є дані й за те, що п. własny, własność поряд з włość, włościanin, відповідними до укр. во́лость, виникли самостійно, за досить поширеним зразком błogi : błagać, łomić : łamać, złocić : (wy)złacać i под;
р. заст. вла́сний, бр. уласны;
Фонетичні та словотвірні варіанти

вивла́снювати «експропріювати»
вла́сне
вла́сний (1462)
вла́сник
вла́сність
властный (1438)
привла́снювати
Етимологічні відповідники

Слово Мова
уласны білоруська
własny польська
własny польська
вла́сний російська
во́лость українська
vlastní «власний» (букв. «той, що перебуває під владою (vlast) чеська
włościanin ?
вла́сний ?

власть

запозичення з церковнослов’янської мови;
цсл. власть, владѣти відповідають укр. во́лость, володі́ти (див.);
р. власть, владе́ть, др. власть, владѣти;
Фонетичні та словотвірні варіанти

владі́тель
владі́ти
власть (1322)
Етимологічні відповідники

Слово Мова
власть давньоруська
власть російська
во́лость українська
владе́ть українська
владѣти українська
власть церковнослов’янська
володі́ти ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України