ВОЛОД — ЕТИМОЛОГІЯ

во́лод «волога»

очевидно, результат контамінації слів воло́га і хо́лод;
менш імовірне припущення (Меркулова Этимология 1974, 75) про вторинне виведення з форм типу воло́жити, воло́жний, ві́дволож, похідних від воло́га;
Фонетичні та словотвірні варіанти

відволо́да «відлига»
воло́дити «зволожувати»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
воло́га і хо́лод ?
воло́жити ?
воло́жний ?
ві́дволож ?
воло́га ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України