ВОДНОЧАС — ЕТИМОЛОГІЯ

водно́ча́с

результат контамінації словосполучення в один час і прислівника одноча́сно;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
в один час ?
одноча́сно ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.