ВЛАД — ЕТИМОЛОГІЯ

вла́да

запозичення з польської або чеської мови;
п. władza (włada), władać, яким відповідають українські форми з повноголосною основою волод-, можна розглядати як чехізми (ч. слц. vláda «влада, керівництво, уряд»), але не обов’язково: скоріше всього вони постали на польському ґрунті самостійно з włodać (XV ст.), *włoda за загальною моделлю błogi : błagać, mówić: mawiać, prosić: upraszać;
бр. ула́да;
Фонетичні та словотвірні варіанти

безвла́ддя
влада (XVII ст.)
вла́да́р «володар»
вла́да́рний
влада́рно «владно»
владарюва́ти
владати (XVI ст.)
влада́ти
владза
вла́дний
вла́дник
владува́ти
владу́щий
меживла́да
міжвла́ддя
обезвла́днювати
овлада́ти
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ула́да білоруська
władza (włada) польська
władać ?
волод- ?
*włoda ?

володі́ти

р. [володе́ть], бр. вало́даць «володіти», др. володѣти, п. włodać, władać, włodarz «володар», ч. vlásti «правити, володіти», vládnouti, слц. vládnouť «тс.», вл. włodyka «керівник, голова (в громаді)», болг. вла́дам, владе́я, м. владее, схв. вла́дати, слн. (vládati, стсл. владѣти, власти; – псл. *volděti «володіти, правити, керувати»; – споріднене з лит. valdýti «тс.», veldeti «діставати в спадок, правити», лтс. valdīt «панувати, правити», прус. walduns, weldūns «спадкоємець», гот. waldan «правити», нвн. walten «керувати», дірл. flaith «панування», дкімр. gualart «володар», лат. valere «бути сильним, мати силу», тох. A wäl «король», тох. Б walo «тс.».– Критенко Вступ 520; Шанский ЭСРЯ І 3, 116; Фасмер І 340–341; Преобр. І 88; Маchek ESJČ 693; БЕР І 160; Skok III 604; Walde–Hofm. II 727–728; Kluge– Mitzka 837.– Пор. ве́лет, вла́да, власть, во́лость;
Фонетичні та словотвірні варіанти

відволо́да́ти «привести до свідомості»
відволодну́ти «відпочити»
воло́да́р «князь, правитель; вид дівочої весняної хороводної гри»
волода́рити «володіти, керувати»
волода́рний
волода́рство «володіння»
воло́да́ти
володі́лець
володі́льник
володі́ння
володі́тель
Етимологічні відповідники

Слово Мова
вало́даць «володіти» білоруська
вла́дам болгарська
włodyka «керівник, голова (в громаді)» верхньолужицька
володѣти давньоруська
владее македонська
włodać «володар» польська
władać «володар» польська
włodarz «володар» польська
володе́ть російська
вла́дати сербохорватська
vládnouť «тс.» словацька
владе́я українська
vlásti «правити, володіти» чеська
vládnouti «правити, володіти» чеська

Ла́да «давньослов’янська богиня шлюбу»

псл. lada «коханий, кохана; дружина, чоловік», пов’язане з ladъ, laditi;
далі зіставлялося з лік. lada «жінка, дружина» (Георгиев ВЯ 1954/4, 65), з лит. ardyti «розбирати, руйнувати» (Потебня РФВ 7, 226–241), uldúotі «воркувати», nualdėˊti «пролунати» (Bezzenberger BB 21, 315);
висловлювалося сумнівне припущення про малоазійське походження (Polák LF 70, 27; Machek ESJČ 317; Holub–Kop. 198);
помилково пов’язувалося з іє. *vladha (укр. вла́да) (Будимир Зб. филоз. Беогр. ун-та 2, 1952, 262);
р. ла́да «мила, кохана; дружина», др. лада «дружина, чоловік», п. łada «радісна пісня», ч. ст. lada «дівчина», слц. Lada «слов’янська богиня кохання», вл. Łada «тс.», болг. ла́да «міфічна істота – символ весни; дівчина, яка співає обрядову пісню», схв. лȁда «дружина»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ладóвний (у сполученні [ладовні пісні] «весільні пісні; пісні взагалі»)
ладка́льниця «виконавиця весільних пісень»
ла́дканка «весільна пісня; пісня взагалі Ж»
ладкати «співати весільні пісні»
ладо (приспів у піснях)
ла́до «Koxaний, любий» (пестлива назва чоловіка, дружини, дитини)
ладувати «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ла́да «міфічна істота -- символ весни; дівчина, яка співає обрядову пісню» болгарська
Łada «тс.» верхньолужицька
лада «дружина, чоловік» давньоруська
*vladha (укр. вла́да)(Будимир Зб. филоз. Беогр. ун-та 2, 1952, 262) індоєвропейська
ardyti «розбирати, руйнувати» литовська
uldúotі «воркувати» литовська
nualdėˊti «пролунати» литовська
lada «жінка, дружина» лікійська
łada «радісна пісня» польська
lada «коханий, кохана; дружина, чоловік» праслов’янська
laditi праслов’янська
ladъ праслов’янська
ла́да «мила, кохана; дружина» російська
лȁда «дружина» сербохорватська
Lada «слов’янська богиня кохання» словацька
вла́да українська
lada «дівчина» (ст.) чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.