ВАРТО — ЕТИМОЛОГІЯ

ва́рта

запозичено з німецької мови, можливо, через польську;
нвн. Wárte «сторожова башта, спостережна вежа» разом з двн. warta «підглядання, місце для підслуховування», дангл. wearde «вартування», англ. ward «тс.» є дієприкметниковим утворенням від дієслова wahren «берегти», спорідненого з лтс. Vērtiȇs «дивитись, помічати», лат. verēri «дивитися з глибокою пошаною», гр. ὁράν «дивитись»;
бр. ва́рта, п. warta;
Фонетичні та словотвірні варіанти

варта́рка
варта́рня
варти́на «сторожа»
вартівни́к
варті́вня
ва́ртник
вартовати (XVI ст.)
вартови́й
вартови́к
вартовни́чий
вартува́ти
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ward «тс.» англійська
ва́рта білоруська
ὁράν «дивитись» грецька
wearde «вартування» давньоанглійська
warta «підглядання, місце для підслуховування» давньоверхньонімецька
verēri «дивитися з глибокою пошаною» латинська
Vērtiȇs «дивитись, помічати» латиська
Wárte «сторожова башта, спостережна вежа» нововерхньонімецька
warta польська
wahren «берегти» ?

ва́ртий

запозичено через польську мову з німецької;
нвн. wert «дорогий, вартий», свн. wërt(d), двн. werd «тс.» споріднене з ав. avarətā- «цінність, маєток», кімр. gwerth «ціна»;
бр. ва́рты, п. wart, warty;
Фонетичні та словотвірні варіанти

варт
варта́ти «коштувати»
вартівни́й «вартий»
ва́ртість
вартли́вість «значення, чеснота»
ва́ртний «цінний, гідний»
варто́вний «важливий, значний»
ва́ртостний «цінний, значний»
вартува́ти «мати цінність, коштувати»
варту́нок «вартість, цінність»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
avarətā- «цінність, маєток» авестійська
ва́рты білоруська
werd «тс.» давньоверхньонімецька
gwerth «ціна» кімрська
wert «дорогий, вартий» нововерхньонімецька
wart польська
warty польська
wërt(d) середньоверхньнімецька

варту́га «ватага розбійників; отара овець»

не зовсім ясне;
можливо, результат видозміни слова вата́га під впливом варта чи похідне утворення від останнього з афективним суфіксом -уга;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
вата́га ?
варта ?
уга ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України