БУРУНЬКА — ЕТИМОЛОГІЯ

буру́нька «вид люльки»

не зовсім ясне;
можливо, пов’язане з тур. burun «ніс»;
назва пояснюється тим, що ця люлька коротка (під ніс) (Я 58– 59);
пор. Носогрі́йка «коротка люлька»;
може бути зіставлене і з [буру́лька] «трубка»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
burun «ніс» турецька
Носогрі́йка «коротка люлька» ?
буру́лька «трубка» ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.