БРИДКИЙ — ЕТИМОЛОГІЯ

бре́згань «пліснява на квасі»

очевидно, псл. *brězgъ, *brьzgъ, *brosk- «кислий смак»;
споріднене з норв. brisk «гіркота», brisken «гіркий, терпкий»;
можливо, похідні від того самого кореня, що й бридки́й;
менш переконливе зближення (Bern. І 85–86; Преобр. І 44) з гр. φρīκη «дріж, страх» або з лат. fraceo «гіркну, протухаю», а також ототожнення (Brückner 44) з р. бре́зжить «світати», п. brzeszczy się «тс.»;
р. бре́згать «гидувати», [бро́снеть] «пліснявіти», [броснь] «пліснява, цвіль», [обре́знуть] «закиснути» (про молоко), п. brzazg «гіркий (кислий) смак», brośń «пліснява», brośnieć «пліснявіти», zbrzazgnąć «скиснути», ч. břesknouti «киснути», р.-цсл. обрѣзгɴти «закиснути» (про квас), обрьзгɴти «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

бре́згати «гидувати»
бре́зкати «тс.»
бреск «вологість; пліснява»
збре́склий «закисаючий» (про молоко)
збре́скнути «закиснути»
набре́зґлий «скислий» (про молоко)
Етимологічні відповідники

Слово Мова
φρīκη «дріж, страх» грецька
fraceo «гіркну, протухаю» латинська
brisk «гіркота» норвезька
brzeszczy się «тс.» польська
brzazg «гіркий (кислий) смак»«пліснява»«пліснявіти»«скиснути» польська
brośń «гіркий (кислий) смак»«пліснява»«пліснявіти»«скиснути» польська
brośnieć «гіркий (кислий) смак»«пліснява»«пліснявіти»«скиснути» польська
zbrzazgnąć «гіркий (кислий) смак»«пліснява»«пліснявіти»«скиснути» польська
*brězgъ праслов’янська
бре́зжить «світати» російська
бре́згать «гидувати» російська
обрѣзгɴти «закиснути» (про квас) русько-церковнослов’янська
бро́снеть «пліснявіти» українська
броснь «пліснява, цвіль» українська
обре́знуть «закиснути» (про молоко) українська
обрьзгɴти «тс.» українська
břesknouti «киснути» чеська
*brьzgъ ?
*brosk- «кислий смак» ?
brisken «гіркий, терпкий» ?
бридки́й ?

брид «гидота, погань; гидка людина»

укр. [брида́к, брида́ль, брида́с], очевидно, виникли під впливом польської мови;
зв’язок з вигуком брр (Бузук ЗІФВ 7–8, 69–70) не доведений;
очевидно, псл. briďъ, спочатку «гострий,кислий,огидний», потім «негарний, бридкий, поганий», bridъkъ «тс.», що, як і briti «брити», brudъ, зводяться до іє. *bher«різати чимось гострим», *bhr(e)i-;
споріднені з ав. pairi-brnīaiti «обрізувати», лтс. brĩdinât (brĩdinêt) «загрожувати, лаяти», brĩdêt «застерігати, страшити»;
мало переконливе припущення (Machek ESJČ 73; Hujer IF 44, 226228; Noha ZfSlPh 5, 212; Niedermann IF 37, 145–147) про слов’янську метатезу r під впливом псл. *soldъkъ і про зв’язок псл. bridъkъ (‹*bidrъkъ) з гот. baitrs «гіркий», нвн. bitter, англ. bitter «тс.»;
р. [бри́да] «докучлива, набридлива людина», [бридко́й] «різкий, пронизливий (вітер)», [брыд] «гострота, гіркота в повітрі, дим, чад», [бры́дкий] «гострий, гіркий, гидкий, димний, смердючий», бр. бры́дкі, бры́да, др. бридъкыи «терпкий, гострий, кислий, гіркий; жорстокий, суворий», бридыи «жорстокий», п. brzyd «огидність, бридкість, гидота, сором; негарний, бридкий», brzydki «бридкий», [brzydak], ч. břid, břitký «гострий», břiditi «псувати, робити негарно, бридко, гидко», слц. briď «бруд, огида», болг. бриди́ «віє, дме, ріже» (про вітер), схв. брȕдак «гострий, різкий», бр́дјети «палити, свербіти; пронизливо дути», ст. brid «гострота», слн. brídek «різкий, гіркий», bridéti «бути гострим; свербіти», стсл. бридъкъ «гострий»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

браді́й «тс.»
брида́к «гидка, бридка, негарна людина»
брида́ль
брида́с
бриде́ць
бри́дити «викликати огиду, бридитися»
бри́дитися
бридки́й
бридли́вий
бри́дно
бри́днути
бридня́ «погань»
бриду́ля «бридка жінка»
бридь
бридя «тс.»
брить
набрида́ти
набри́дливий
набри́длий
о́брид «відраза»
обри́да
обрида́льний
обри́дити «зробити бридким»
обри́дливець «противна людина»
обри́дливий
обри́длий
обри́дний
обри́дник «тс.»
обри́дство «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
pairi-brnīaiti «обрізувати» авестійська
bitter «тс.» англійська
бры́дкі білоруська
бриди́ «віє, дме, ріже» (про вітер) болгарська
baitrs «гіркий» готська
бридъкыи «терпкий, гострий, кислий, гіркий; жорстокий, суворий» давньоруська
brĩdinât «загрожувати, лаяти» (brĩdinêt) латиська
bitter нововерхньонімецька
brzyd «огидність, бридкість, гидота, сором; негарний, бридкий»«бридкий» польська
brzydki «огидність, бридкість, гидота, сором; негарний, бридкий»«бридкий» польська
briďъ праслов’янська
*soldъkъ праслов’янська
bridъkъ (‹*bidrъkъ) праслов’янська
бри́да «докучлива, набридлива людина» російська
брȕдак «гострий, різкий» сербохорватська
briď «бруд, огида» словацька
brídek «різкий, гіркий»«бути гострим; свербіти» словенська
bridéti «різкий, гіркий»«бути гострим; свербіти» словенська
бридъкъ «гострий» старослов’янська
брида́к українська
брида́ль українська
брида́с українська
бридко́й «різкий, пронизливий (вітер)» українська
брыд «гострота, гіркота в повітрі, дим, чад» українська
бры́дкий «гострий, гіркий, гидкий, димний, смердючий» українська
бры́да українська
бридыи «жорстокий» українська
brzydak українська
бр́дјети «палити, свербіти; пронизливо дути» українська
břid «гострий»«псувати, робити негарно, бридко, гидко» чеська
břitký «гострий»«псувати, робити негарно, бридко, гидко» чеська
břiditi «гострий»«псувати, робити негарно, бридко, гидко» чеська
брр ?
спочатку «гострий,кислий,огидний» ?
потім «негарний, бридкий, поганий» ?
bridъkъ «тс.» ?
briti «брити» ?
brudъ ?
*bher «різати чимось гострим» ?
*bhr(e)i- ?
brĩdêt «застерігати, страшити» ?
brid «гострота» ?

брідня́ўка «ропуха»

не зовсім ясне;
можливо, пов’язане з [брідня́вий] «грузький, заболочений»;
може бути зіставлене і з бридки́й, брид;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
брідня́вий «грузький, заболочений» ?
бридки́й ?
брид ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України