БОМБЕЛЬ — ЕТИМОЛОГІЯ

бо́мбель «пухир, прищ; квасоля; висяча кулька, висулька»

очевидно, форми з давнім звукосполученням -ot-, яке не зазнало закономірного переходу в у (пор. бу́блик, п. bąbiel) через експресивний характер слів;
у деяких випадках ом могло бути підтримане польською вимовою відповідних слів;
п. bąbel «пухирець, булька, ягода на картоплі», bombel «тс.», вл. bombjel «висулька, китиця; пухир», нл. bombolica «тс.», слн. [bómbelj] «висулька»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

бомбе́лик «тс.»
бо́мбиль «велика квасоля»
бо́мбіль «висулька»
бомбовка «тс.»
бомборі́шки «тс.»
бо́мбочка «продовгувата кулька»
бомбу́лька «ягода на картоплі»
бомбу́шка «крапля (роси)»
шки «бомбульки»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
bombjel «висулька, китиця; пухир» верхньолужицька
bombolica «тс.» нижньолужицька
bąbel «пухирець, булька, ягода на картоплі»«тс.» польська
bombel «пухирець, булька, ягода на картоплі»«тс.» польська
bómbelj «висулька» словенська
-ot- ?

бо́мбати «гойдати, теліпати»

пов’язується з звуконаслідувальним н. bammeln «погойдуватися», bummeln «тинятися» як запозичення;
щодо відповідності сл. -mb- н. -mm- пор. бо́мбельн. Bommel;
п. [bąbać się] «коливатися», [bąbelać sie]«гойдатися», нл. bombaś se «гойдатися», слн. bombati se «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

бо́мбатися «гойдатися Me; іти повільно, перевальцем Па»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
bombaś se «гойдатися» нижньолужицька
bammeln «погойдуватися» німецька
-mm- німецька
Bommel німецька
bąbać się «коливатися» польська
-mb- слов’янські
bombati se «тс.» словенська
bąbelać sie «гойдатися» українська
bummeln «тинятися» ?
бо́мбель ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України