БЛЕКНУТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

бле́кнути

очевидно, псл. "blьknǫti (‹*bhlĭk-). поряд з яким, можливо, існувала форма псл. *bIěknǫti з *bhloik-;
споріднене з лит. nubliekti «блякнути»;
похідне від того самого кореня *bhel-/bhl-, який зберігається і в словах бі́лий, блиск, бліди́й;
зв’язок з блекота́, [бле́кіт] (Bern. I 63; Sadn.– Aitz VWb. I 141 –142) недостатньо обґрунтований;
р. блёкнуть;
Фонетичні та словотвірні варіанти

бле́клий
бле́клість
бле́кній «бляклий, блідий»
збле́клий
побле́клий
Етимологічні відповідники

Слово Мова
nubliekti «блякнути» литовська
blьknǫti праслов’янська
*bIěknǫti праслов’янська
блёкнуть російська
поряд ?
*bhel-/bhl- ?
бі́лий ?
блиск ?
бліди́й ?
блекота́ ?
бле́кіт ?

бля́кнути

вважається запозиченням з польської мови, в якій форма з bla- замість очікуваного *ble- відповідно до укр. бле́кнути, р. блёкнуть пояснюється як результат впливу з боку blady «блідий» [Bern. І 63);
лит. nubliŤkti «блякнути» вказує на можливість поряд з формою псл. blьnǫti, збереженою в укр. бле́кнути, р. блекнуть, паралельної форми псл. *bIěknǫti з основи *bhloik-, похідної від того самого кореня іє. *bhel-/bhl-, який зберігається і в словах бі́лий, бле́кнути, блиск, бліди́й;
бр. бля́кнуць, п. blaknąć, blakować «блякнути», вл. blak «блідість, бляклість»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

блакува́ти «тс.»
бля́клий
бля́клість
бляку́вати «линяти»
блякува́тий
збля́клий
побля́клий
Етимологічні відповідники

Слово Мова
бля́кнуць білоруська
blak «блідість, бляклість» верхньолужицька
*bhel-/bhl- індоєвропейська
nubliŤkti «блякнути» литовська
blaknąć «блякнути» польська
blakować «блякнути» польська
blьnǫti праслов’янська
*bIěknǫti праслов’янська
блёкнуть «блідий» російська
blady «блідий» російська
блекнуть російська
бле́кнути українська
бле́кнути українська
bla- ?
І ?
бі́лий ?
бле́кнути ?
блиск ?
бліди́й ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.