БЕСІДА — ЕТИМОЛОГІЯ

бе́сіда «розмова; забава, бенкет; товариство»

псл. besěda, утворене з прислівника bez «зовні» і іменника sěda «сидіння»;
первісне значення – «сидіння надворі», пізніше «зібрання», «розмова» і т. д;
вважається також (Rozwadowski RSl 2,104–105; ЭССЯ 1,211 – 212) спорідненим з дінд. bhasád- «зад» (‹*«сидіння»);
помилковим було тлумачення початкового бе- як префікса, відповідного лит. be- в дієсловах тривалого виду (Брандт РФВ 21, 207; Погодин РФВ 39, 3), а також пояснення слова бе́сіда як похідного від гіпотетичної форми кореня *bes- (‹*bhes-) «розмова, звуки», нібито того самого, що і в словах ба́яти, ба́йка та ін. (Горяев 17; Ильинский РФВ 62, 237–239; Brückner 26–27);
запозиченнями з слов’янських мов є лит. [besieda], уг. beszéd «мова, бесіда»;
р. болг. бесе́да, бр. бясе́да «бенкет; [бесіда]», др. бecѣдa «місце для сидіння; розмова», п. biesiada «бенкет», ч. слц. beseda «дружня розмова; зібрання для розмови», ч. besídka «альтанка», слц. besiedka «тс.», вл. bjesada «розмова, товариство співрозмовників», болг. бесе́дка «альтанка», м. беседа «розмова», схв. бе́седа «промо ва, проповідь», слн. beséda «слово, розмова, мова, обіцянка», стел. ЕЕСѣда «слово, розмова»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

беседа «тс.; весільна забава»
бесе́дка «лава для гребців у човні»
бесе́дувати
бесіда «бесіда; гості, товариство» (заст.)
бесідка «альтанка»
бесі́дливий «говіркий»
бе́сі́дник «співрозмовник»
бесі́дувати
Етимологічні відповідники

Слово Мова
бясе́да «бенкет; [бесіда]» білоруська
бесе́да болгарська
бесе́дка «альтанка» болгарська
bjesada «розмова, товариство співрозмовників» верхньолужицька
bhasád- «зад» (‹*«сидіння») давньоіндійська
бecѣдa «місце для сидіння; розмова» давньоруська
be- литовська
besieda литовська
беседа «розмова» македонська
biesiada «бенкет» польська
besěda праслов’янська
бесе́да російська
бе́седа «промо ва, проповідь» сербохорватська
beseda «дружня розмова; зібрання для розмови» словацька
besiedka «тс.» словацька
beséda «слово, розмова, мова, обіцянка» словенська
beszéd «мова, бесіда» угорська
beseda «дружня розмова; зібрання для розмови» чеська
besídka «альтанка» чеська
bez «зовні» ?
sěda «сидіння» ?
бе- ?
бе́сіда «розмова, звуки» (‹*bhes-) ?
ба́яти ?
ба́йка ?
ЕЕСѣда «слово, розмова» ?

бесіжни́к «вороняче око, Paris quadrifolia L.» (бот.)

очевидно, результат контамінації назв [беше́зни́к, бешизник Mak] «тс.», [беши́шник] «лобода гібридна, Chenopodium hybridum L.» i слів біс, біси́тися (пн.-укр. беси́тися), зв’язок з якими міг бути зумовлений отруйністю рослини;
-сі- замість очікуваного -си- могло з’явитися в результаті деетимологізації слова під впливом бе́сіда чи бесі́дка, зокрема через зближення з назвою [бесіжни́к огородний] «рожа, мальва, Alcea rosea L.»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
беше́зни́к «тс.» ?
бешизник «тс.» ?
Mak «тс.» ?
беши́шник «лобода гібридна, Chenopodium hybridum L.» ?
біс ?
біси́тися (пн.-укр. беси́тися) ?
бе́сіда ?
бесі́дка ?
бесіжни́к огородний «рожа, мальва, Alcea rosea L.» ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.