БАЯТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

ЗМІСТ

ба́яти «розповідати; ворожити»

псл. bajati;
споріднене з дінд. bhánati «говорить», sabhā «збори», лат. fārī «говорити», гр. φημί (дор. φᾱμί) «говорю». вірм. ban «слово, мова», пн.-фриз. bālen «говорити», дангл. bōian «хвалитися»;
з іє. *bhā-;
невірно пов’язується (напр., Sławski І 25; Шанский ЭСРЯ І 2, 65) з лит. bóti «звертати увагу», яке походить від п. dbać чи бр. дбаць і не має приписуваного йому іноді при перекладі значення «питати»;
р. ба́ять «говорити», бр. [ба́иць] «говорити, базікати, плести нісенітницю», др. баяти «розповідати байки; чарувати», п. bajać «розповідати казки; базікати, вигадувати», ч. bájiti «розповідати казки», ст. báti, baju «тс.», слц. báj «міф», bájka «байка», вл. заст. bać «розповідати казки, говорити нісенітницю», нл. bajaś «базікати, розповідати казки», болг. ба́я «замовляю, ворожу», м. бае, схв. бȁјати «тс.», слн. bájati «базікати, заклинати, ворожити, пророкувати», [bajúlje] «якісь дитячі пісні», стсл. багати «розповідати байки, замовляти, заворожувати, заклинати»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ба́єчний
ба́єчник «тс.»
бай «казкар»
байба́й (приспів колискової пісні)
ба́йка
байка́р
байка́рство
ба́йкати «розповідати (писати) байки; балакати»
байки́й «говіркий»
байківниця «збірник казок і легенд»
байко́ «казкар, брехун»
ба́йла «ворожбит»
ба́йло «тс.»
байчар «балакун, базіка, пліткар»
ба́юба́ю
баю́лі «тс.»
баю́н «казкар, брехун»
бая́н «співець»
забая́ч «заклинач, ворожбит, знахар»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
дбаць «питати» білоруська
ба́иць «говорити, базікати, плести нісенітницю» білоруська
ба́я «замовляю, ворожу» болгарська
bać «розповідати казки, говорити нісенітницю» верхньолужицька
φημί (дор. φᾱμί) грецька
bōian «хвалитися» давньоанглійська
bhánati «говорить» давньоіндійська
баяти «розповідати байки; чарувати» давньоруська
fārī «говорити» латинська
bóti «звертати увагу» литовська
бае македонська
bajaś «базікати, розповідати казки» нижньолужицька
dbać польська
bajać «розповідати казки; базікати, вигадувати» польська
bajati праслов’янська
ба́ять «говорити» російська
бȁјати «тс.» сербохорватська
báj «міф»«байка» словацька
bájka «міф»«байка» словацька
bájati «базікати, заклинати, ворожити, пророкувати» словенська
багати «розповідати байки, замовляти, заворожувати, заклинати» старослов’янська
bajúlje «якісь дитячі пісні» українська
bájiti «розповідати казки» чеська
sabhā «збори» ?
ban «слово, мова» ?
bālen «говорити» ?
*bhā- ?
báti «тс.» ?
baju «тс.» ?
bać «розповідати казки, говорити нісенітницю» ?

ба́йдати «молоти дурниці, говорити нісенітницю»

афективне утворення, пов’язане з ба́яти, можливо, вже праслов’янське (псл. *bajьda, як *voržьda, стсл. вражьда.– Slawski I 25;Machek ESJČ 42; ЭССЯ 1, 140–141; Sadn.– Aitz. VWb. І 116–117.– Див. ще ба́яти;
n. [bajdać] «розповідати», bajda «вигадка, байка», ч. [bajdat] «базікати»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ба́йдиґи «теревені»«базікати, розводити теревені» (б. плести )
Етимологічні відповідники

Слово Мова
bajdat «базікати» чеська
ба́яти ?
bajdać «розповідати»«вигадка, байка» ?
bajda «розповідати»«вигадка, байка» ?

ба́йду́р «зальотник, джиґун, залицяльник, ловелас»

очевидно, складне утворення з основ слів ба́яти і дури́ти (див.);
n. [bajdura] «плетун»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ба́яти ?
дури́ти ?
bajdura «плетун» ?

байло́ (лайл.)

неясне;
можливо, пов’язане з [ба́йла] «ворожбит», р. [ба́йло] «базіка», похідними від ба́яти;
може розглядатись і як результат контамінації слів [байта́ло] «нероба, волоцюга» і вайло́ «тюхтій, телепень»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ба́йло «базіка» російська
ба́йла «ворожбит» ?
ба́яти ?
байта́ло «нероба, волоцюга» ?
вайло́ «тюхтій, телепень» ?

ба́ймуд «дурень, телепень»

складне утворення від основ дієслова ба́яти «розповідати, ворожити» і прикметника др. мудьныи «повільний», пов’язаного чергуванням голосних з р. ме́дленный «повільний»;
первісне значення «такий, що повільно говорить»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
мудьныи «повільний» давньоруська
ме́дленный «повільний» російська
ба́яти «розповідати, ворожити» ?
значення «такий, що повільно говорить» ?

байодити «базікати, брехати»

афективне утворення від ба́яти «розповідати», близьке до [ба́йдати];
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ба́яти «розповідати» ?
ба́йдати ?

байса́ «пусте базікання»

похідне утворення від дієслова ба́яти «розповідати», можливо, аналогічне до р. пла́кса;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
пла́кса російська
ба́яти «розповідати» ?

ба́кати «звертати вину» (на щось)

псл. bakati «балакати»;
похідне утворення від іє. *bhā«розповідати, говорити», паралельне до дієслова ба́яти;
р. [ба́кать] «балакати, розмовляти», [баку́лить] «тс.», [ба́ка] «балакун, оповідач», [баку́лы] «пусті слова, плітки, чутки», бр. [ба́каць] «теревенити; повільно говорити, запинаючись читати», п. ст. bakać «гукати, звати, лаяти», ч. bakati «сварити, нацьковувати», [bákat] «теревенити», схв. ст. bakati «кричати; лаяти»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ба́каць «теревенити; повільно говорити, запинаючись читати» білоруська
*bhā «розповідати, говорити» індоєвропейська
bakać «гукати, звати, лаяти» польська
bakati «балакати» праслов’янська
ба́кать «балакати, розмовляти» російська
bakati «кричати; лаяти» сербохорватська
баку́лить «тс.» українська
ба́ка «балакун, оповідач» українська
баку́лы «пусті слова, плітки, чутки» українська
bákat «теревенити» українська
bakati «сварити, нацьковувати» чеська
ба́яти ?
bakać «гукати, звати, лаяти» ?
bakati «кричати; лаяти» ?

бана́льний

запозичення з французької мови;
фр. banal «звичайний, банальний», яке спочатку означало «належний сюзеренові», потім «спільний для жителів села», потім «загальний, без оригінальності», походить від франк. ban «відозва сюзерена до жителів (зокрема, для створення війська)», спорідненого з двн. ban «наказ, заборона», псл. bajali «мовити», укр. ба́яти;
р. бана́льный, бр. бана́льны, п. вл. banalny, ч. banální, слц. banálny, болг. м. бана́лен, схв. бàнāлан, слн. banálen;
Фонетичні та словотвірні варіанти

банальщина
Етимологічні відповідники

Слово Мова
бана́льны білоруська
бана́лен болгарська
banalny верхньолужицька
ban «наказ, заборона» давньоверхньонімецька
бана́лен македонська
banalny польська
bajali «мовити» праслов’янська
бана́льный російська
бàнāлан сербохорватська
banálny словацька
banálen словенська
ба́яти українська
ban «відозва сюзерена до жителів (зокрема, для створення війська)» франкська
banal «звичайний, банальний» французька
banální чеська
означало «належний сюзеренові» ?
потім «спільний для жителів села» ?
потім «загальний, без оригінальності» ?

бані́т «вигнанець»

запозичення з польської мови;
n. banita «вигнанець», bannita, banit, bannit, bandyta «тс.» через іт. ст. bandito «вигнанець», похідне від bando «оголошення; вигнання з країни», пов’язується з нвн. Bann «вигнання», двн. ban «наказ або заборона під страхом кари», спорідненим з лат. fāri «говорити», псл. bajati, укр. ба́яти;
Фонетичні та словотвірні варіанти

бани́та «тс.»
бані́та
банітува́ти «шельмувати, лаяти»
бані́ція «вигнання з країни, зіслання»
збагнітува́ти «зганьбити, зіпсувати»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ban «наказ або заборона під страхом кари» давньоверхньонімецька
bandito «вигнанець» італійська
fāri «говорити» латинська
Bann «вигнання» нововерхньонімецька
bajati праслов’янська
ба́яти українська
banita «вигнанець» ?
bannita ?
banit ?
bannit ?
bandyta «тс.» ?
bandito «вигнанець» ?
bando «оголошення; вигнання з країни» ?

ба́ри «теревені» (невідм.)(у виразі та́ри-ба́ри)

сюди ж, очевидно, укр. бари́ти «затримувати» (первісно «забалакувати»), слц. bár, bárs (частка і сполучник) «хоч, хоч би», болг. бар, баре́, ба́ри, баре́м, бари́м «принаймні, все-таки, хоч би», не́баре «немов», м. бар, барем «хоч (би), принаймні», схв. бȁрем, бȃрем «тс.»;
утворення з суфіксом -r- від іє. *bhā-, того самого, що і в ба́яти, бала́кати та ін;
р. бр. та́ры-ба́ры, слн. bȃrati «питати»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

розба́ркати «розрадити, розважити»
розба́ркатися «розважитися»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
та́ры-ба́ры білоруська
*bhā- індоєвропейська
та́ры-ба́ры російська
bȃrati «питати» словенська
-r- ?
ба́яти ?
бала́кати ?

бари́ти «затримувати, гаяти; [боронити Ж]»

залишок псл. bariti «говорити, балакати», спорідненого з ба́ри, похідного від іє. *bhā-, того самого, що і в словах ба́яти, бала́кати та ін;
значення розвивалось так: «балакати – забалакувати – затримувати розмовами – затримувати»;
непереконливими є спроби пов’язання з коренем by-, тим самим, що в бути (Mikl. EW 26), зокрема з його [різновидом у слові ба́вити (Ильинский РФВ 62, 251–253), або з схв. забòравити «забути», псл. variti «іти вперед» (Trubačev, ZfSl 3, 671), як і з р. ба́рин «пан» (Даль І 49; Краўчук Белар. лінгв. 4, 68).– Мельничук Этимология 1967,60.– Див. ще ба́ри, ба́яти;
р. [бари́ть] «затримувати», бр. [бары́ць] «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

заба́ра «затримка»
заба́рливий
забарни́й
невзаба́рі
незабаром
оба́ратися
обаря́ти «баритися»
унезаба́рі
Етимологічні відповідники

Слово Мова
бары́ць «тс.» білоруська
*bhā- індоєвропейська
variti «іти вперед» праслов’янська
ба́рин «пан» російська
бари́ть «затримувати» російська
bariti «говорити, балакати» ?
ба́ри ?
ба́яти ?
бала́кати ?
так: «балакати -- забалакувати -- затримувати розмовами -- затримувати» ?
by- ?
бути ?
ба́вити «забути» ?

бая́н (вид музичного інструмента)

запозичення з російської мови;
р. бая́н є недавнім результатом перенесення на інструмент імені давньоруського співця Бояна, пов’язаного, очевидно, з бои «бій» і пізніше зближеного з баяти «розповідати» (інакше Менгес 80–82);
бр. бая́н, п. bajan «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

баяні́ст
Етимологічні відповідники

Слово Мова
бая́н білоруська
bajan «тс.» польська
бая́н російська
бои «бій» ?
баяти «розповідати» (інакше Менгес 80--82) ?

бе́сіда «розмова; забава, бенкет; товариство»

псл. besěda, утворене з прислівника bez «зовні» і іменника sěda «сидіння»;
первісне значення – «сидіння надворі», пізніше «зібрання», «розмова» і т. д;
вважається також (Rozwadowski RSl 2,104–105; ЭССЯ 1,211 – 212) спорідненим з дінд. bhasád- «зад» (‹*«сидіння»);
помилковим було тлумачення початкового бе- як префікса, відповідного лит. be- в дієсловах тривалого виду (Брандт РФВ 21, 207; Погодин РФВ 39, 3), а також пояснення слова бе́сіда як похідного від гіпотетичної форми кореня *bes- (‹*bhes-) «розмова, звуки», нібито того самого, що і в словах ба́яти, ба́йка та ін. (Горяев 17; Ильинский РФВ 62, 237–239; Brückner 26–27);
запозиченнями з слов’янських мов є лит. [besieda], уг. beszéd «мова, бесіда»;
р. болг. бесе́да, бр. бясе́да «бенкет; [бесіда]», др. бecѣдa «місце для сидіння; розмова», п. biesiada «бенкет», ч. слц. beseda «дружня розмова; зібрання для розмови», ч. besídka «альтанка», слц. besiedka «тс.», вл. bjesada «розмова, товариство співрозмовників», болг. бесе́дка «альтанка», м. беседа «розмова», схв. бе́седа «промо ва, проповідь», слн. beséda «слово, розмова, мова, обіцянка», стел. ЕЕСѣда «слово, розмова»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

беседа «тс.; весільна забава»
бесе́дка «лава для гребців у човні»
бесе́дувати
бесіда «бесіда; гості, товариство» (заст.)
бесідка «альтанка»
бесі́дливий «говіркий»
бе́сі́дник «співрозмовник»
бесі́дувати
Етимологічні відповідники

Слово Мова
бясе́да «бенкет; [бесіда]» білоруська
бесе́да болгарська
бесе́дка «альтанка» болгарська
bjesada «розмова, товариство співрозмовників» верхньолужицька
bhasád- «зад» (‹*«сидіння») давньоіндійська
бecѣдa «місце для сидіння; розмова» давньоруська
be- литовська
besieda литовська
беседа «розмова» македонська
biesiada «бенкет» польська
besěda праслов’янська
бесе́да російська
бе́седа «промо ва, проповідь» сербохорватська
beseda «дружня розмова; зібрання для розмови» словацька
besiedka «тс.» словацька
beséda «слово, розмова, мова, обіцянка» словенська
beszéd «мова, бесіда» угорська
beseda «дружня розмова; зібрання для розмови» чеська
besídka «альтанка» чеська
bez «зовні» ?
sěda «сидіння» ?
бе- ?
бе́сіда «розмова, звуки» (‹*bhes-) ?
ба́яти ?
ба́йка ?
ЕЕСѣда «слово, розмова» ?

волхв «чарівник, чаклун, провісник»

запозичення з старослов’янської мови;
стсл. влъхвъ «маг», як і болг. влъ́хва «розбійник; ворожбит», слн. vȏlhva «чарівниця», вважається пов’язаним з етимологічно неясним дієсловом влъснѫти «бурмотати» (власне український відповідник мав би звукову форму *вовхв, пор. близькі до цього др. въшвити, въшебныи);
пор. семантичні паралелі стсл. балии «знахар, лікар» і ба́яти «говорити», стсл. врачь «знахар, лікар» і р. врать, ворча́ть, укр. шепту́н, шепту́ха і шепта́ти, шепоті́ти;
Фонетичні та словотвірні варіанти

волхві́ля «чарівниця»
волхвъ (XV--XVIII ст.):-- ρ волхв
волхвъ
волшебный
вълхвъ
Етимологічні відповідники

Слово Мова
влъ́хва «розбійник; ворожбит» болгарська
врать російська
vȏlhva «чарівниця» словенська
влъхвъ «маг» старослов’янська
балии «знахар, лікар» старослов’янська
врачь «знахар, лікар» старослов’янська
шепту́н українська
влъснѫти «бурмотати» (власне український відповідник мав би звукову форму *вовхв, пор. близькі до цього др. въшвити, въшебныи) ?
семантичні ?
ба́яти «говорити» ?
ворча́ть ?
шепту́ха ?
шепта́ти ?
шепоті́ти ?

забо́бо́н «передсуд, повір’я»

очевидно, пов’язане з схв. ст. бобонити «шуміти», бабòњати «базікати», що пояснюється як звуконаслідувальне утворення або пов’язується з [ба́яти] «розповідати; ворожити», р. ба́ять, іє. *bhā-;
виведення від bobo «страховище» (Brückner 643), як і зведення до основи bon (‹mon-) «мислити» (Machek ESJČ 58–59), позбавлене підстав;
р. [забобо́ны], бр. забабо́ны, п. zabobon, ч. [zábobon(ka)] «вигадка, повір’я», bobonek «знахарство», слц. [zábobonky] «забобони», bobona «повір’я», babona «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

бобо́на «тс.»
забобо́ни
забобо́нник
забубо́ни «забобони»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
забабо́ны білоруська
*bhā- індоєвропейська
bobo «страховище» індоєвропейська
bon індоєвропейська
mon- індоєвропейська
zabobon польська
ба́ять російська
забобо́ны російська
бобонити «шуміти» (ст.) сербохорватська
бабòњати «базікати» сербохорватська
ба́яти «розповідати; ворожити» сербохорватська
zábobonky «забобони»«повір’я»«тс.» словацька
bobona «забобони»«повір’я»«тс.» словацька
babona «забобони»«повір’я»«тс.» словацька
zábobon(ka) «вигадка, повір’я»«знахарство» чеська
bobonek «вигадка, повір’я»«знахарство» чеська

обая́сник «злий дух, що літає до жінки вночі»

похідне утворення від ба́яти «розповідати, ворожити»;
пор. [обая́ти] «обворожити, зачарувати», р. [оба́ять (оба́ить)] «обманути краснобайством», [обая́ть] «очаровувати, заворожувати»;
щодо форми може бути результатом зближення з [баля́сник] «балакун» або з [переле́сник] «спокусник; біс, що літає до жінки», яке, можливо, вплинуло і на значення слова;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
оба́ять «обманути краснобайством» (оба́ить)] російська
ба́яти «розповідати, ворожити» ?
обая́ти «обворожити, зачарувати» ?
обая́ть «очаровувати, заворожувати» ?
баля́сник «балакун» ?
переле́сник «спокусник; біс, що літає до жінки» ?

фа́була «зміст подій, зображуваних у художньому творі, поданий у послідовному зв’язку; (заст.) байка, побрехенька»

запозичення з латинської мови;
лат. fābula «оповідання, байка, історія» пов’язане з fārī «говорити, сказати, пророкувати», спорідненим з псл. bajati, укр. ба́яти;
р. бр. болг. м. схв. фа́була, п. слц. fabula, ч. fabule, вл. fabla, слн. fábula;
Фонетичні та словотвірні варіанти

фабу́лити «розповідати байку, говорити дурниці»
фа́бульний
фабуля́рний
Етимологічні відповідники

Слово Мова
фа́була білоруська
фа́була болгарська
fabla верхньолужицька
fābula «оповідання, байка, історія» латинська
fārī «говорити, сказати, пророкувати» латинська
фа́була македонська
fabula польська
bajati праслов’янська
фа́була російська
фа́була сербохорватська
fabula словацька
fábula словенська
ба́яти українська
fabule чеська

фа́тум «доля»

запозичення з латинської мови;
лат. fātum «слово (воля) богів; доля; смерть» пов’язане з fārī «мовити, оповідати», спорідненим з псл. bajati, укр. ба́яти, ба́йка;
р. бр. болг. схв. фа́тум, п. fatum, ч. слц. слн. fátum;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
фа́тум білоруська
фа́тум болгарська
fātum «слово (воля) богів; доля; смерть» латинська
fārī «мовити, оповідати» латинська
fatum польська
bajati праслов’янська
фа́тум сербохорватська
fátum словацька
fátum словенська
ба́яти українська
ба́йка українська
fátum чеська
фа́тум ?

фон «сторонній шум, тріск у мікрофоні, телефоні тощо»

запозичення з грецької мови;
гр. φωνή «звук, голос», φημί «кажу, говорю» споріднені з лат. fārī «говорити», fāma «чутка», вірм. ban (род. в. bani) «вчення, слово», дінд. bhánati, псл. bajati «говорити, мовити», укр. ба́яти;
гр. φωνή зіставляється також зі стсл. звонъ, р. звон, укр. дзвін, алб. zë «голос», що походять з іє. *g̑hu̯on- (Frisk II 1009–1010);
р. бр. фон «тс.», п. fоn «одиниця виміру інтенсивності звука», слц. слн. fón «тс.»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
«голос» албанська
фон «тс.» білоруська
ban «вчення, слово» (род. в. bani) вірменська
φωνή «звук, голос» грецька
φημί «кажу, говорю» грецька
φωνή грецька
bhánati давньоіндійська
*g̑hu̯on- індоєвропейська
fārī «говорити» латинська
fāma «чутка» латинська
fоn «одиниця виміру інтенсивності звука» польська
bajati «говорити, мовити» праслов’янська
звон російська
фон «тс.» російська
fón «тс.» словацька
fón «тс.» словенська
звонъ старослов’янська
ба́яти українська
дзвін українська

поба́яти «втихомирити (дитину)»

пов’язане з [ба́яти] «розповідати», бай-бай (приспів колискової пісні);
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ба́яти «розповідати» українська
бай-бай (приспів колискової пісні) українська

профе́сія

запозичення з латинської мови;
лат. professio «вияв; офіційне оголошення, заява; офіційно зазначене заняття, професія» пов’язане з дієсловом prоfiteor «відкрито заявляю, оголошую; називаю своєю спеціальністю», утвореним за допомогою префікса pro- «(у)перед» від дієслова fateor «визнаю; висловлюю», пов’язаного з fārī «говорити», fābula «переказ; фабула, сюжет», спорідненими з гр. φημί «говорю», псл. bajati, укр. ба́яти;
р. профе́ссия, бр. прафе́сія, ст. професия (XVII ст.), п. profesja, ч. profese, слц. profesia, вл. profesija, болг. профе́сия, м. професиjа, схв. профѐсиjа, слн. profesíja;
Фонетичні та словотвірні варіанти

професі́йний
професіона́л
професіоналіза́ція
професіоналі́зм
професіоналізува́ти
професіоналі́ст
Етимологічні відповідники

Слово Мова
прафе́сія білоруська
профе́сия болгарська
profesija верхньолужицька
φημί «говорю» грецька
professio «вияв; офіційне оголошення, заява; офіційно зазначене заняття, професія» латинська
prоfiteor «відкрито заявляю, оголошую; називаю своєю спеціальністю» латинська
fateor «визнаю; висловлюю» латинська
fārī «говорити» латинська
fābula «переказ; фабула, сюжет» латинська
професиjа македонська
profesja польська
bajati праслов’янська
профе́ссия російська
профѐсиjа сербохорватська
profesia словацька
profesíja словенська
ба́яти українська
profese чеська

бай «та й» (спол.)

результат злиття сполучників ба та і (й);
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ба (й) ?
і (й) ?

ба́йду́же́

власне українське складне утворення, структура якого тлумачиться як об’єднання наказового способу дієслова бай «говори» і дуже (Фасмер І 107);
це тлумачення підтверджується вживанням байдуже з прийменником про (мені про це байдуже і под.);
р. [ба́йду́же], n. [bajduże] (з укр.);
Фонетичні та словотвірні варіанти

байдуже́нно
байду́женьки
байду́же́чки
байду́жий
байдужі́сінько
байду́жість
байдужі́ти
байду́жки
байду́жливий
байду́жливо
байду́жний
байду́жність
байдужні́ти
байду́жно
байду́жовато
збайдужі́лий
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ба́йду́жеукр.) російська
бай «говори» ?
дуже ?
байдуже (мені про це байдуже і под.) ?
про (мені про це байдуже і под.) ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України