БАРНЕ — ЕТИМОЛОГІЯ

барна́ «темно-сірий віл»

запозичення з угорської мови;
yr. barna «коричневий, бурий, карий» пов’язується з свн. brûn «тс.», хоча фонетичні відмінності при цьому залишаються неясними (Skok І 113; MNTESz І 253; Kniezsa I 2, 794; Bárezi 16);
може бути виведене з тюркських мов (пор. каз. баран «темний», як. барāн «тс.»), що походять від монг. bărăgan «темний, чорний»;
слц. barnavý «коричневий», barnuša «брюнетка; руда корова», схв. ба́рна «бурий віл або кінь», бàрнуља (кличка бурої корови), бȁрнаст «бурий»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ба́рна «тс.; чорна корова»
барна́вий «бурий»
барна́стий
барник «вид птаха (пташок верхом барнявий, сподом червоний)»
барно́ля «руда, темно-червона корова»
барно́ха «темно-сіра корова»
барну́ля «чорна корова О; червоно-бура корова»
барня́вий
барнястий «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
bărăgan «темний, чорний» монгольська
ба́рна «бурий віл або кінь» сербохорватська
brûn «тс.» середньоверхньнімецька
barnavý «коричневий»«брюнетка; руда корова» словацька
barnuša «коричневий»«брюнетка; руда корова» словацька
бàрнуља (кличка бурої корови) українська
бȁрнаст «бурий» українська
barna «коричневий, бурий, карий» ?


Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.