БАРАБАНИТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

бараба́н

через російську мову запозичено з татарської;
тат. дарабан, яке має в українській і польській мовах ближчий відповідник тараба́н (taraban), зазнало в російській мові асимілятивної зміни початкового д на б;
менш імовірний зв’язок з тур. balaban «тс.», яке походить з перської мови (Горяев 11; Mikl. TEI, Nachtr. l, 10; 2, 81), або з перс. baland «високий» і bang «звук» (Корш у Преобр. І 16);
р. бр. болг. бараба́н, п. [baraban] (з укр.), м. барабан;
Фонетичні та словотвірні варіанти

бараба́нити
бараба́нчик
бараба́нщик
барабанъ (XVII ст.)
Етимологічні відповідники

Слово Мова
бараба́н білоруська
бараба́н болгарська
барабан македонська
baland «високий» перська
barabanукр.) польська
бараба́н російська
дарабан татарська
balaban «тс.» турецька
тараба́н (taraban) ?
bang «звук» ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.