БАНКАХ — ЕТИМОЛОГІЯ

банк

запозичення з німецької або французької мови;
н. Bank «банк», фр. banque «тс.» походять від іт. banca (banco) «лава, стіл міняйла, банк», яке зводиться до герм. bank «лава»;
р. бр. банк, п. bank, ч. слц. вл. нл. banka, болг. м. ба́нка, схв. бȃнка, слн. bánka;
Фонетичні та словотвірні варіанти

банкі́вка «банкнота»
банківни́к (у грі в карти)
банкі́р
банкува́ти «держати банк (у грі в карти)»
ба́нок «банк»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
банк білоруська
ба́нка болгарська
banka верхньолужицька
bank «лава» германські
banca «лава, стіл міняйла, банк» (banco) італійська
ба́нка македонська
banka нижньолужицька
Bank «банк» німецька
bank польська
банк російська
бȃнка сербохорватська
banka словацька
bánka словенська
banque «тс.» французька
banka чеська


ба́нка (посудина; мед.)

запозичення з російської мови;
р. ба́нка походить, очевидно, від укр. ба́нька або п. bańka;
спроба пов’язати безпосередньо з псл. banja (Фасмер І 121; Шанский ЭСРЯ І 2, 34) менш переконлива;
бр. ба́нка;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ба́нка білоруська
bańka польська
banja праслов’янська
ба́нка російська
ба́нька українська

ба́нка «кільце для скріплення коси з кіссям»

очевидно, через давніші форми *бантка, *банта походить від н. Band «зв’язок» і т. д;
р. [ба́нка] «кільце для скріплення коси з кіссям», [ба́нька] «тс.», бр. [ба́нька] «металеве кільце в упряжі, біля хвіртки і т. д. для скріплення»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ба́нька «тс. Л; пряжка ЛексПол.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ба́нька «металеве кільце в упряжі, біля хвіртки і т. д. для скріплення» білоруська
Band «зв’язок» німецька
ба́нка «кільце для скріплення коси з кіссям» російська
ба́нька «тс.» українська
бантка ?
банта ?
д ?

ба́нка «поперечна лава на човні; сидіння для веслярів»

через російську мову запозичено з німецької або голландської;
н. Bank «лава», гол. bank «тс.» походять від іє. *bheg- «гнути» з інфігованим -n-;
р. ба́нка «тс.»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
bank «тс.» голландська
*bheg- «гнути» індоєвропейська
Bank «лава» німецька
ба́нка «тс.» російська
-n- ?

ба́нка «мілина»

через російську мову запозичено з німецької або голландської;
н. Bank «мілина», гол. bank «тс.» є результатами видозміни значення слів н. Bank «лава», гол. bank «тс.»;
р. бр. ба́нка «тс.»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ба́нка «тс.» білоруська
bank «тс.» голландська
bank «тс.» голландська
Bank «мілина» німецька
Bank «лава» німецька
ба́нка «тс.» російська

ба́ня «купол на будівлі»

здебільшого пояснюється як результат видозміни значення слова ба́ня1 «лазня» через проміжний ступінь «ванна, посуд для води» (Шанский ЭСРЯ І 2, 34; Фасмер І 121; Machek ESJČ 45; ЭССЯ 1,151–152; Sadn.–Aitz. VWb. I 8586; Bern. I 43);
висловлювались і заперечення зв’язку між значеннями «опукла річ» і «лазня» (Brückner 14; Преобр. I 15);
р. ба́нка, бр. ба́нька «банка», n. bania «опукла річ; опуклий посуд; купол», ч. báň «купол; опукла посудина або річ», слц. baňa «купол, опукла річ», baňatý «опуклий», вл. нл. banja «кухоль, гарбуз», слн. bánjka «посуд для рідини»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

бан'ка «опукла посудина; купол» (XVI ст.)
банька (XVII ст.)
ба́нька «куля; посуд з вузьким горлом; водяна бульбашка; білок ока»
банька́тий
банька́ч «з випуклими очима»
баньки́ «очі»
банькува́тий «тс.»
баня́ «чашечка»
баня́к «чавунний горщик, казан, глиняний або скляний посуд, дзбан»
баня́чка «яйце»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ба́нька «банка»«опукла річ; опуклий посуд; купол» білоруська
banja «кухоль, гарбуз» верхньолужицька
banja «кухоль, гарбуз» нижньолужицька
ба́нка російська
baňa «купол, опукла річ»«опуклий» словацька
baňatý «купол, опукла річ»«опуклий» словацька
bánjka «посуд для рідини» словенська
báň «купол; опукла посудина або річ» чеська
ба́ня «лазня» ?
ступінь «ванна, посуд для води» ?
значеннями «опукла річ» ?
і «лазня» ?

зба́нок «перекладина в ткацькому станку, на яку ткач спирається грудьми»

неясне;
можливо, пов’язане з ба́нка «поперечна лава на човні, сидіння для веслярів»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ба́нка «поперечна лава на човні, сидіння для веслярів» ?

Джерело:
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.