БАБРАТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

ба́брати «бруднити»

може розглядатись і як утворення з неповною редуплікацією кореня бр-(ати) (‹*bher-);
зіставляється також (Machek ESJČ 40) з хет. paprāhh- «бруднити, оскверняти», рарrāі- «забруднитися»;
пор. по́рпати;
очевидно, давнє експресивне утворення, належне до ряду однотипних форм з тим самим значенням: укр. [ба́блятися], п. bablać, paprać, ч. piplati з подвоєнням першого кореневого приголосного;
псл. babrati;
п. babrać (się), bebrać, ч. babrati (se), слц. babrat (sa), схв. бȁбрати «бабратися»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

бабра́йло «людина, що бабрається в болоті»
бабрани́на «халтура, погана робота О; брудна робота ВеУг»
ба́братися «копатися, порпатися, ритися»
бабра́чка «брудна робота»
ба́брош «замазура»
бабру́ля «неохайна жінка»
бабру́н «гнойовий жук»
бе́брати «бруднити; перегортати, шукаючи кращого (про їжу)»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
bablać польська
paprać польська
babrać (się) (się), bebrać польська
bebrać польська
*bher- (‹*bher-) праслов’янська
babrati праслов’янська
бȁбрати «бабратися» сербохорватська
babratʹ (sa), (sa) словацька
бра́ти (‹*bher-) українська
по́рпати українська
ба́блятися українська
paprāhh- «бруднити, оскверняти» хетська
рарrāі- «забруднитися» хетська
piplati чеська
babrati (se) чеська

бабару́нка «сонечко, Coccinella» (ент.)

результат видозміни деетимологізованої давнішої форми *бедру́нка, похідної від колишнього прикметника *бедрий «рябий, з плямами іншої масті на бедрах», під впливом слів баба (пор. п. [baba] «сонечко», схв. bàburica «тс.»), ба́брати і бруні́ти;
думка про запозичення з польської мови (Онышкевич Исслед. п. яз. 238) позбавлена підстав;
n. biedronka, ст. biedrunka (XVII ст.), ч. bedruňka, berunka, beruška, [verunka, meruňka] «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

бабри́ська
бабру́н
бабру́на
бабру́нька
бобору́нка
бобруни́ця «тс.»
бобру́нка
Етимологічні відповідники

Слово Мова
baba польська
biedronka польська
biedrunka (XVII ст.) польська
bàburica сербохорватська
*бедру́нка українська
*бедрий «рябий, з плямами іншої масті на бедрах» українська
баба (пор. п. [baba] «сонечко», схв. bàburica «тс.») українська
ба́брати українська
бруні́ти українська
bedruňka чеська
berunka чеська
beruška чеська
verunka «тс.» чеська
meruňka «тс.» чеська

ба́бло «болото, трясовина»

очевидно, давній варіант тієї самої основи, що і в слові ба́брати;
n. [bablać] «полоскати, мочити», babłać (bebłać) «бабрати», Bebło (Bybło) (назва озера), ч. [bablat se] «бруднитися; бабратися»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ба́ба «тс.»
баблявий «такий, що бабляється»
ба́блятися «бабратися»
ба́длятися «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
bablać «полоскати, мочити»«бабрати» (bebłać)(Bybło)(назва озера) польська
babłać «полоскати, мочити»«бабрати» (bebłać)(Bybło)(назва озера) польська
bebłać польська
ба́брати українська
bablat se «бруднитися; бабратися» чеська

маму́лити «бруднити, гидити»

афективне утворення, очевидно, пов’язане з мул;
пор. інші подібні дієслова з подвоєнням першого кореневого приголосного ба́бляти, ба́брати, по́рпати та ін;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
мул ?
інші ?
ба́брати ?
по́рпати ?

по́рпати «розгрібати»

псл. *pъr̥pati (sę), очевидно, афективне утворення, паралельне до babrati, укр. ба́брати (пор. схв. бр̏бати «обмацувати, шукати навпомацки»);
пов’язується також (Варбот Этимология 1977, 23–24) з гіпотетичним іє. *per- «розривати (рити), розорювати»;
бр. по́ркаць «тикати; [нишпорити, шукати щось копаючись; ворушити; ськати]», п. [parpać] «порпати(ся), рити; бруднити», paprać «тс.», слц. prplat’ «повільно щось робити, бабратися, возитися», болг. пъ́рпам «(про птаха або рибу) шумно бити крилами або плавцями», [пъ́пра] «видавати слабкий і одноманітний шум крилами, одягом; порпатися, ритися (про птахів)», м. прпот «биття (крилами)», прпоти «б’є (крилами)», схв. пр̀пушкати се «порпатися, ритися в пилюці (напр., про курей)»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

запопра́ти «загребти»
порпани́на «порпання, копирсання»
по́рпатися «ритися, колупатися»
по́рпель «лупа (на голові)»
по́рпище «яма, яку розгребла курка»
по́рплитися
по́рплиці «струпи на голові Г; лупа (на голові)»
по́рпли́ця «жаба ВеУг; кріт ДзАтл»
порпли́чка «нікчемний чоловік, який удає із себе щось путнє»
по́рплище «лупа»
по́рплі «тс.»
по́рплятися «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
по́ркаць «тикати; [нишпорити, шукати щось копаючись; ворушити; ськати]» білоруська
пъ́рпам «(про птаха або рибу) шумно бити крилами або плавцями» болгарська
пъ́пра «видавати слабкий і одноманітний шум крилами, одягом; порпатися, ритися (про птахів)» болгарська
*per- «розривати (рити), розорювати» індоєвропейська
прпот «биття (крилами)» македонська
прпоти «б’є (крилами)» македонська
parpać «порпати(ся), рити; бруднити»«тс.» польська
paprać «порпати(ся), рити; бруднити»«тс.» польська
*p<SUP>ъ</SUP>r̥pati (sę) праслов’янська
babrati праслов’янська
babrati праслов’янська
бр̏бати сербохорватська
бр̏бати сербохорватська
пр̀пушкати се «порпатися, ритися в пилюці (напр., про курей)» сербохорватська
prplat' «повільно щось робити, бабратися, возитися» словацька
ба́брати (пор. схв. бр̏бати «обмацувати, шукати навпомацки») українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України