БАБАХАТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

баба́х

слова звуконаслідувального характеру, утворені шляхом неповного подвоєння вигуків бах, бух;
р. баба́х, баба́хнуть, бр. баба́х, баба́хаць, п. [babá, babách];
Фонетичні та словотвірні варіанти

баба́хати
баба́хкати
бабу́x
Етимологічні відповідники

Слово Мова
баба́х білоруська
баба́хаць білоруська
babá польська
babách польська
баба́х російська
баба́хнуть російська
бах українська
бух українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.