АУЛА — ЕТИМОЛОГІЯ

ау́л «селище в кавказьких та деяких середньоазіатських народів»

тат. узб. каз. кирг. ау́л «аул», каз. ног. башк. авыл «тс.», аз. а ғыл «кошара», тур. ağıl «тс.» походять від кореня а:во (‹*а:ғ) «збиратися», спорідненого з монг. ail «сім’я; селище, юрта; кочова стоянка»;
p. бр. болг. ау́л, п. auł, ч. aúl, слц. aul, схв. аул – запозичення з тюркських мов, можливо, з татарської;
Фонетичні та словотвірні варіанти

аву́л «тс.»
ау́ла «юрба»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ау́л білоруська
ау́л болгарська
auł польська
аул сербохорватська
aul словацька
можливо українська
з татарської українська
aúl чеська
ау́л ?


Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.