АНЦИБОЛОТ — ЕТИМОЛОГІЯ

анци́бол «чорт»

не зовсім ясне;
як давній балтизм у східнослов’янських мовах зіставляється (Топоров Baltistica IX 34–36) з лит. ànčiabalis «качине болото», звідки «той, що належить до качиного болота, болотяник»;
припускається також (Кравчук ВЯ 1968/4, 121–122) запозичення з чеської мови, в якій могло бути результатом контамінації слів ancikrist «антихрист» (anciáš «тс.») і ďábel «чорт» (або Belial «Веліал» – одна з назв Сатани у новозавітній і пізнішій християнській літературі, пор. Machek ESJČ 37);
у такому разі зближення кінцевого компонента з основою слова болото відбулося пізніше;
р. [анцы́ба́л] «болотяний чорт; водяник», [анцы́бул, анчи́бал, анчи́бил] «тс.», [анчи́болит] (лайливе слово), ч. [апсіbél, jancybel] «антихрист; чорт»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

анци́· болотник
анци́бил
анци́болот
анциболъ (XVIII ст.)
анци́бор
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ànčiabalis «качине болото» литовська
анцы́ба́л «болотяний чорт; водяник» російська
анцы́бул українська
анчи́бал українська
анчи́бил «тс.» українська
анчи́болит (лайливе слово) українська
апсіbél «антихрист; чорт» чеська
jancybel «антихрист; чорт» чеська
звідки «той, що належить до качиного болота, болотяник» ?
ancikrist «антихрист» (anciáš «тс.») ?
ďábel «чорт» (або Belial «Веліал» -- одна з назв Сатани у новозавітній і пізнішій християнській літературі, пор. Machek ESJČ 37) ?
болото ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.