АНГОЛИ — ЕТИМОЛОГІЯ

а́нгел

запозичення з грецької мови;
гр. ἅγγελος «ангел, посланець, вісник, провісник» пов’язане з дієсловом ἀγγέλλω «оголошую, повідомляю, доповідаю», можливо, спорідненим з дінд. ángiraḥ «божественний»;
існує також припущення, що ἀγγέλλω запозичено з мов Сходу;
р. болг. м. а́нгел, бр. анёл, др. ангелъ, анъгелъ, аньгелъ, п. anioł, ч. anděl, anjel, слц. anjel, вл. jandźel, нл. janźel, схв. ȁнђео, слн. ángel, стсл. ангєлъ;
Фонетичні та словотвірні варіанти

анге́лик
а́нгель
ангеля́
а́нгол
анголя́
я́нгел
янге́лик
я́нгель
я́нгол
янголи́ний
я́нголь
янголя́
Етимологічні відповідники

Слово Мова
анёл білоруська
а́нгел болгарська
jandźel верхньолужицька
ἅγγελος «ангел, посланець, вісник, провісник» грецька
ángiraḥ «божественний» давньоіндійська
ангелъ давньоруська
а́нгел македонська
janźel нижньолужицька
anioł польська
а́нгел російська
ȁнђео сербохорватська
anjel словацька
ángel словенська
ангєлъ старослов’янська
анъгелъ українська
аньгелъ українська
anděl чеська
anjel чеська
ἀγγέλλω «оголошую, повідомляю, доповідаю» ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.