АМБІЦІЙНИЙ — ЕТИМОЛОГІЯ

амбі́ція

через посередництво польської мови запозичено з латинської;
лат. ambitio «догідництво, честолюбство» пов’язане з дієсловом ambīre «домагатися», яке складається з префікса amb(i)- «об-, навколо», спорідненого з псл. оbь, укр. об, і дієслова īre «іти», спорідненого з псл. iti, укр. imú;
р. болг. амби́ция, бр. амбі́цыя, п. ambicja, ч. ambice, слц. ambicia, вл. ambicija, м. амбиција, схв. áмбūција, слн. ambícija;
Фонетичні та словотвірні варіанти

амбиція
амбі́тний
амбіці́йний
амбіціо́зний
амбѣція (XVII ст.)
Етимологічні відповідники

Слово Мова
амбі́цыя білоруська
амби́ция болгарська
ambicija верхньолужицька
ambitio «догідництво, честолюбство» латинська
амбиција македонська
ambicja польська
оbь праслов’янська
iti праслов’янська
áмбūција сербохорватська
ambicia словацька
ambícija словенська
об українська
imú українська
ambice чеська
ambīre «домагатися» ?
amb(i)- «об-, навколо» ?
īre «іти» ?
амби́ция ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України