ЯРМІЗ — ЕТИМОЛОГІЯ

гарми́з «клопіт; привід»

неясне;
можливо, запозичене з тюркських мов;
пор. тат. [ӓрмӓч] «горе, турбота», каз. армаш «сильне бажання», ӓрмӓш «тс.», яке виводиться від перс. ärman «бажання, сум»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

гарми́зка «тс.»
ярми́с «привід, спосіб, засіб»
ярмі́з
ярмі́с «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
армаш «сильне бажання» казахська
ärman «бажання, сум» перська
ӓрмӓч «горе, турбота» татарська
ӓрмӓч «горе, турбота» ?
ӓрмӓш «тс.» ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.