ЧОМА — ЕТИМОЛОГІЯ

чому́ «уживається при запитанні про причину або мету чогось» (присл.)

псл. čemu, форма дав. в. одн. питального займенника čь ( іє. *ku̯i-d), укр. що, [што] ( čь-to), що набула питально-прислівникової функції;
бр. чаму́, п. сzemu, [сzem], ч. ст. čemu, слц. [čom(u)], схв. čèmu, слн. čemú «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

чом «тс.» (присл.)
чому́сь «невідомо, з якої причини; чогось» (присл.)
Етимологічні відповідники

Слово Мова
чаму́ білоруська
сzemu польська
čemu праслов’янська
čèmu сербохорватська
čom(u) словацька
čemú «тс.» словенська
що українська
сzem українська
čemu чеська
čь ( іє. *ku̯i-d) ?
čь ( іє. *ku̯i-d) ?
čь ( іє. *ku̯i-d) ?
што ( čь-to) ?
čemu ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.