ПЕРМ — ЕТИМОЛОГІЯ

перм'я́к «представник народності фінно-угорської мовної групи»

похідне утворення від Перм, яке спочатку було етнонімом або топонімом (назвою території);
топонім Перм задовільної етимології не має;
пов’язується з комі parma «тайга», perjema «успадкована земля», з фін. Pеrämaa, похідним від perä «задня (крайня) частина»;
р. болг. пермя́к, бр. пярмя́к, ч. Permjak;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
пярмя́к білоруська
пермя́к болгарська
parma «тайга» комі-зирянська
perjema «успадкована земля» комі-зирянська
пермя́к російська
Перм українська
Перм українська
Pеrämaa фінська
perä «задня (крайня) частина» фінська
Permjak чеська


Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.