ОЛЕГ — ЕТИМОЛОГІЯ

Оле́г (чоловіче ім’я)

запозичення з давньоскандинавської мови;
дісл. Helgi (чоловіче ім’я) пов’язане з heilagr «святий», ісл. helgr, спорідненим з нвн. heilіg «тс.», псл. cělъ «здоровий, цілий», укр. ці́лий;
р. болг. Оле́г, бр. Але́г, др. Ольгъ, ч. слц. Oleg, слн. Olég;
Фонетичні та словотвірні варіанти

Îльо
Лесь
Етимологічні відповідники

Слово Мова
Але́г білоруська
Оле́г болгарська
Helgi пов'язане з heilagr «святий» (чоловіче ім’я) давньоісландська
Ольгъ давньоруська
helgr ісландська
heilіg «тс.» нововерхньонімецька
cělъ «здоровий, цілий» праслов’янська
Оле́г російська
Oleg словацька
Olég словенська
ці́лий українська
Oleg чеська


О́льга (жіноче ім’я)

запозичення з давньоскандинавської мови;
дісл. Helga (жіноче ім’я) відповідає дісл. Helgi (чоловіче ім’я), яке лежить в основі укр. Оле́г;
р. О́льга, бр. Во́льга, др. Ольга, п. ч. Olga, слц. Ol’ga, болг. м. О́лга, схв. Олга, слн. Olga, цсл. Єлга;
Фонетичні та словотвірні варіанти

Льо́ля
Лю́ся
Олга (1488)
О́льдзя
О́ля
Етимологічні відповідники

Слово Мова
Во́льга білоруська
О́лга болгарська
Helga (жіноче ім’я) давньоісландська
Helgi (чоловіче ім’я) давньоісландська
Ольга давньоруська
О́лга македонська
Olga польська
О́льга російська
Олга сербохорватська
Ol'ga словацька
Olga словенська
Оле́г українська
Єлга церковнослов’янська
Olga чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.