МОКІЙ — ЕТИМОЛОГІЯ

Мо́кій (чоловіче ім’я)

через церковнослов’янське посередництво запозичено з грецької мови;
гр. Μώκιος пов’язується з μωκός «насмішник», μωκάομαι «глузую», етимологічно неясними;
р. Моке́й, Мо́кий, бр. Маке́й, стсл. Мокии;
Фонетичні та словотвірні варіанти

MѠКІ́Й «завидецъ» (1627)
Мокрі́й
Етимологічні відповідники

Слово Мова
Маке́й білоруська
Μώκιος пов'язується з μωκός «насмішник» грецька
Моке́й російська
Мокии старослов’янська
Мо́кий українська
μωκάομαι «глузую» ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.