ДОТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

до́ти «до того часу»

очевидно, результат еліпсації і злиття словосполучення *до тыѣ) поры (добы), до складу якого входить прийменник до і вказівний займенник тъ(и) «той» у формі род. в. одн. жін. р;
Фонетичні та словотвірні варіанти

подо́ти «до того місця»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
до (добы) ?
тыѣ (добы) ?
поры (добы) ?
до і вказівний займенник тъ(и) «той» ?
р ?
р ?
р ?
р ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України