ГИЖА — ЕТИМОЛОГІЯ

гид «нечисть, бруд; мерзотник; [огида]»

;
;
псл. gydъ (gyda), gyditi з паралельними формами gyzdъ, gyzda, з тим самим коренем, що й у псл. gadъ. (укр. гад);
іє. *guūdh-/*guō(u)dh-, де -dh-,– можливо, лише детермінант;
у такому разі споріднене з дінд. gūtha- «кал» (з тим самим вокалізмом);
первісне значення іменника – «те, що викликає відразу, огиду», звідки первісне значення дієслова «викликати відразу, огиду», «гидувати»;
протилежне значення в південнослов’янських мовах розвинулося, можливо, як наслідок табуїстичного вживання відповідних слів,– щоб не зурочити: «робити гидким» зам. «прикрашати, робити привабливим», «гидота» зам. «окраса, оздоба» і под;
р. [гид] «гад», [ги́дить], бр. гі́дзіць «викликати відразу; нудити», п. ст. gid «огида; огидна людина», [gizd] «огида», [giździć] «бруднити; соромити», ч. hyzditi «чорнити, псувати», ст. hyzd «бридкість», [hyzda] «огида», слц. hyd «свійська птиця; [паразити (воші, блохи, блощиці)]», вл. hidźić «відчувати відразу, ненавидіти», hida «ненависть», болг. ги́здя «прикрашаю, оздоблюю», ги́зда «красуня; кокетка; модниця», м. гизди «оздоблює, прикрашає», схв. ги́здати «прикрашати, добре одягати», ги́зда «окраса, оздоба; пиха; модниця», слн. gízdav «дженджуристий, такий, що любить добре одягатися»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ги́ди́ти
ги́діти
гидки́й
гидкува́ти «гидувати»
гидли́вий
ги́дний
ги́днути
ги́достний
гидо́т «мерзотник»
гидо́та
гидува́ти
ги́дшати
гидь «тс.»
гидю́чий
ги́жа «гидота»
не́гидь «огидне»
оги́да
оги́дли́вий
оги́дний
оги́дник
Етимологічні відповідники

Слово Мова
гі́дзіць «викликати відразу; нудити» білоруська
ги́здя «прикрашаю, оздоблюю» болгарська
hidźić «відчувати відразу, ненавидіти»«ненависть» верхньолужицька
hida «відчувати відразу, ненавидіти»«ненависть» верхньолужицька
gūtha- «кал» (з тим самим вокалізмом) давньоіндійська
*guūdh-/*guō(u)dh- індоєвропейська
гизди «оздоблює, прикрашає» македонська
gid «огида; огидна людина» польська
gydъ (gyda) праслов’янська
гад праслов’янська
гид «гад» російська
ги́здати «прикрашати, добре одягати» сербохорватська
hyd «свійська птиця; [паразити (воші, блохи, блощиці)]» словацька
gízdav «дженджуристий, такий, що любить добре одягатися» словенська
ги́дить українська
gizd «огида» українська
giździć «бруднити; соромити» українська
hyzda «огида» українська
ги́зда «красуня; кокетка; модниця» українська
ги́зда «окраса, оздоба; пиха; модниця» українська
hyzditi «чорнити, псувати» чеська
gyzda ?
гад ?
гад ?
-dh- ?
зурочити: «робити гидким» ?
gid «огида; огидна людина» ?
hyzd «бридкість» ?

ги́жки́ «холодець із свинячих ніжок, ніжки в холодці»

псл. gyža‹*gyzja;
споріднене з лтс. gȗža «стегно», лит. gūžỹs «глотка, кадик; опуклість верхньої стегнової кістки, кістка в стегні»;
первісне значення «наріст, ґуля»;
іє. *geu- «схиляти, кривити, робити опуклим»;
n. giża (ст.) «свячена вербова гілка; м’ясо біля ребер (переважно свиняче); гомілкова кістка, її кінець; [частина ноги тварини; холодець з волових ніг; свячений жир]», ч. hýždě «зад, гузка», ст. hýže (hýždě) «стегно, верхня частина стегна», нл. gižel «гомілкова кістка», болг. ги́жа «виноградний кущ», схв. гȕųа «тс.», цсл. гыжа «гроно незрілого винограду»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ги́шель «гомілкова кістка; голінка»
ги́шки́ «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ги́жа «виноградний кущ» болгарська
*geu- «схиляти, кривити, робити опуклим» індоєвропейська
gȗža «стегно» латиська
gūžỹs «глотка, кадик; опуклість верхньої стегнової кістки, кістка в стегні» литовська
gižel «гомілкова кістка» нижньолужицька
gyža‹*gyzja праслов’янська
гȕųа «тс.» сербохорватська
hýždě «зад, гузка» чеська
значення «наріст, ґуля» ?
giża «свячена вербова гілка; м’ясо біля ребер (переважно свиняче); гомілкова кістка, її кінець; [частина ноги тварини; холодець з волових ніг; свячений жир]» (ст.) ?
hýže «стегно, верхня частина стегна» (hýždě) ?
гыжа «гроно незрілого винограду» ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України