ВЕРЗТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

верзти́ «базікати, говорити дурниці»

у східнослов’янських мовах значення говоріння вторинне, похідне від «плести», пор. укр. плітки́, рос. спле́тни та ін;
іє. *uergh- «з’єднувати, зв’язувати, стискати», похідне від *uег«крутити, гнути»;
споріднене з лит. veržti «зв’язувати, затягувати, тиснути», viržis «посторонок, канат», двн. wurkjan «давити, душити», нвн. würgen «тс.», дісл. virgill «вірьовка», днн. wurgill «тс.», гр. ἐρχατάω «загороджую», ἐρχατος «огорожа, сад», дінд. varjati «вити, крутити»;
псл. vьrzti «зв’язувати»;
р. [ве́рзить] «говорити нісенітниці, брехати; робити не до ладу», [верзти́], бр. вярзці́ «тс.», др. верзати «в’язати», болг. връ́звам «зв’язую, зав’язую», м. врзува «зв’язує, прив’язує», схв. завṕсти «зв’язати, зав’язати», слн. vřzniti «відчиняти», стсл. поврѣсти «зв’язати, зав’язати»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

варзя́кати
вер «тс.»
верзи́ло «брехун»
верзи́ця «базіка»
верзі́кати
верзі́ння «базікання; сни»
верзти́ся «снитися, ввижатися»
верзу́н «постіл; виплетена з соломи посудина Па»
верзю́кати
Етимологічні відповідники

Слово Мова
вярзці́ «тс.» білоруська
връ́звам «зв’язую, зав’язую» болгарська
ἐρχατάω «загороджую» грецька
wurkjan «давити, душити» давньоверхньонімецька
varjati «вити, крутити» давньоіндійська
virgill «вірьовка» давньоісландська
wurgill «тс.» давньонижньонімецька
верзати «в’язати» давньоруська
*uergh- «з’єднувати, зв’язувати, стискати» індоєвропейська
veržti «зв’язувати, затягувати, тиснути» литовська
врзува «зв’язує, прив’язує» македонська
würgen «тс.» нововерхньонімецька
v «зв’язувати» праслов’янська
спле́тни російська
ве́рзить «говорити нісенітниці, брехати; робити не до ладу» російська
завṕсти «зв’язати, зав’язати» сербохорватська
vřzniti «відчиняти» словенська
поврѣсти «зв’язати, зав’язати» старослов’янська
плітки́ українська
верзти́ українська
від «плести» ?
плітки́ ?
*uег «крутити, гнути» ?
viržis «посторонок, канат» ?
ἐρχατος «огорожа, сад» ?

ве́рглик «інструмент для плетіння постолів»

не зовсім ясне;
можливо, похідне від *вергти, незасвідченого фонетичного варіанта дієслова верзти́ «*плести, в’язати» (див.);
Етимологічні відповідники

Слово Мова
вергти ?
верзти́ «*плести, в’язати» ?

вергу́н «солодке печиво»

можливо, похідне утворення від *вергти, незасвідченого варіанта дієслова верзти́ «*плести»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

верчик «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
вергти ?
верзти́ «*плести» ?

курзу́-верзу́ «нісенітниця, безглузда балаканина»

складене утворення з основ дієслів [ко́рзати] «плести» і верзти́ (див.);
Фонетичні та словотвірні варіанти

курзю́-верзю́ «тс.»
курзю́кати «верзти нісенітницю»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ко́рзати «плести» ?
верзти́ ?

отверза́ти «відкривати»

запозичення з церковнослов’янської мови;
цсл. отъвьрзати, стсл. отъвръзати «тс.» утворене з префікса отъ-, якому відповідає укр. від-, та дієслова вьрзати, стсл. връзати «в’язати», спорідненого з укр. верзти́;
р. отверза́ть, др. отверзати;
Фонетичні та словотвірні варіанти

отверзти́
Етимологічні відповідники

Слово Мова
отверзати давньоруська
отверза́ть російська
отъвръзати «тс.» старослов’янська
връзати «в’язати» старослов’янська
від- українська
верзти́ українська
отъвьрзати церковнослов’янська
отъ- ?

карзя́кати «говорити дурниці; базікати»

афективне утворення, паралельне до варня́кати, базі́кати, верзти́;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
варня́кати ?
базі́кати ?
верзти́ ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.