До третьої відміни належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням у називному відмінку однини, а також іменник мати.
7402
сло́ва знайдено
 • аритмі́чність
 • аромати́чність
 • арті́ль
 • артисти́чність
 • архіскла́дність
 • архаї́чність
 • асексуа́льність
 • асиметри́чність
 • аскети́чність
 • асортати́вність
 • асортиме́нтність
 • асоціа́льність
 • асоціати́вність
 • асоційо́ваність
 • аспектуа́льність
 • Атама́нь