До третьої відміни належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням у називному відмінку однини, а також іменник мати.
7402
сло́ва знайдено
 • антонімі́чність
 • антресо́ль
 • апати́чність
 • аперіоди́чність
 • апети́тність
 • апокаліпти́чність
 • аполіти́чність
 • апомо́рфність
 • апостеріо́рність
 • аппозити́вність
 • апріо́рність
 • арбітра́льність
 • Аргу́нь
 • аргументо́ваність
 • Ари́сь
 • аристократи́чність