До третьої відміни належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням у називному відмінку однини, а також іменник мати.
7402
сло́ва знайдено
 • анархі́чність
 • анахроні́чність
 • ангажо́ваність
 • англомо́вність
 • Анго́ль
 • анекдоти́чність
 • анемі́чність
 • анома́льність
 • аноні́мність
 • анорма́льність
 • анти́чність
 • антибіотикості́йкість
 • антиге́нність
 • антигума́нність
 • антизако́нність
 • антикліна́ль