До третьої відміни належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням у називному відмінку однини, а також іменник мати.
7402
сло́ва знайдено
 • багатосері́йність
 • багатоскладо́вість
 • багатослі́вність
 • багатосполучнико́вість
 • багатостаді́йність
 • багатосторо́нність
 • багатоступі́нчастість
 • багатоступене́вість
 • багатоте́мність
 • багатотира́жність
 • багатотонна́жність
 • багатотру́дність
 • багатоукла́дність
 • багатофа́зність
 • багатофа́кторність
 • багатофункціона́льність