До третьої відміни належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням у називному відмінку однини, а також іменник мати.
7402
сло́ва знайдено
 • багатомо́вність
 • багатомоду́льність
 • багатоо́бразність
 • багатоопераці́йність
 • багатопа́рність
 • багатопарті́йність
 • багатоплі́дність
 • багатопла́новість
 • багатоповерхо́вість
 • багатопредме́тність
 • багатопро́фільність
 • багатопробле́мність
 • багатопрогра́мність
 • багаторівне́вість
 • багаторазо́вість
 • багатосіме́йність