До третьої відміни належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням у називному відмінку однини, а також іменник мати.
7402
сло́ва знайдено
 • ба́чність
 • багате́ль
 • багатоа́дресність
 • багатоаспе́ктність
 • багатобі́чність
 • багатоба́рвність
 • багатовале́нтність
 • багатоваріа́нтність
 • багатове́кторність
 • багатови́мірність
 • багатово́дість
 • багатово́дність
 • багатогалузе́вість
 • багатогра́нність
 • багатоді́тність
 • багатожа́нровість