До третьої відміни належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням у називному відмінку однини, а також іменник мати.
7402
сло́ва знайдено
 • аварі́йність
 • автенти́чність
 • автобіографі́чність
 • автоема́ль
 • автокефа́льність
 • автолекти́чність
 • автомагістра́ль
 • автомати́чність
 • автоматизо́ваність
 • автомо́рфність
 • автомоде́ль
 • автомоде́льність
 • автоно́мність
 • автопромисло́вість
 • авторита́рність
 • авторите́тність